Skip to main

Aftale om brugsvilkår

Aftale om brugsvilkår

Træder i kraft den 21/5/2024; klik her for at downloade en PDF-fil

Abonnenter i Californien: Du kan opsige dit abonnement, uden strafgebyr eller forpligtelse, til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. Hvis du oprettede abonnement ved hjælp af en ekstern tjeneste (f.eks. Apple ID, Google Play), skal du opsige gennem din eksterne tjeneste, som beskrevet mere detaljeret i afsnit 8a. Hvis du oprettede abonnement gennem dit Apple ID, håndteres refusioner af Apple, ikke Hinge. Du kan anmode om en refusion fra Apple via din Apple ID-konto på din telefon eller på https://getsupport.apple.com. Alle andre brugere kan anmode om en refusion ved at kontakte Hinge-kundeservice på hello@hinge.co, eller ved at sende eller levere en underskrevet og dateret meddelelse, der angiver, at du, køberen, annullerer denne aftale, eller ordlyd med lignende virkning. Du bedes også medtage dit navn og e-mailadressen, telefonnummeret eller anden unik identifikator, som du brugte til at tilmelde dig din konto.

Denne meddelelse skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Virksomhedens forretning udføres delvist på 809 Washington St., New York, New York 10014. Du kan få disse brugsvilkår (“vilkår”) sendt til dig via e-mail ved at sende et brev til Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I overensstemmelse med Cal. Retsplejelov §1789.3, kan du indberette klager til klageassistanceenheden i afdelingen for forbrugertjenester i Californiens forbrugerstyrelse (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) ved at kontakte dem skriftligt på Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, eller telefonisk på (800) 952-5210.

Vi har medtaget korte sammendrag i begyndelsen af hvert afsnit for at gøre det lettere for dig at læse og forstå denne aftale. Sammendragene erstatter ikke teksten i hvert afsnit, og du bør stadig læse hvert afsnit i sin helhed.

1. INTRODUKTION

Ved at tilgå eller bruge Hinges tjenester accepterer du at være bundet af denne aftale om brugsvilkår ("vilkårene" eller "aftalen"), herunder vores privatlivspolitik, cookiepolitik, medlemsprincipper, og sikkerhedstips til dating, så det er vigtigt, at du læser denne aftale og disse politikker og procedurer omhyggeligt igennem, før du opretter en konto.

LÆS NØJE TVISTBILÆGGELSESBESTEMMELSERNE I AFSNIT 15 NEDENFOR. DISSE REGULERER MÅDEN, HVORPÅ TVISTER HÅNDTERES MELLEM DIG OG HINGE. DISSE BESTEMMELSER OMFATTER EN OBLIGATORISK UFORMEL TVISTBILÆGGELSESPROCES FØR VOLDGIFT (MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE PÅSTANDE OM SEKSUELT OVERGREB ELLER SEKSUEL CHIKANE, DER FOREKOMMER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE), EN VOLDGIFTSAFTALE, VALG AF SMÅSAGSDOMSTOL, AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL, YDERLIGERE PROCEDURER TIL INDGIVELSE AF GRUPPEVOLDGIFTSSAGER OG AFKALD PÅ NÆVNINGESAG, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER. I EN VOLDGIFTSSAG ER DER TYPISK MINDRE FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OG APPELBEHANDLING END I RETTEN.

Vi kan opdatere disse vilkår fra tid til anden, så tjek denne side regelmæssigt for opdateringer.

Velkommen til Hinge, der drives af MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") for brugere i Den Europæiske Union ("EU"), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Storbritannien ("Storbritannien") eller Schweiz, og drives af Hinge, Inc. for alle andre brugere. Som anvendt i denne aftale, henviser betegnelserne "Hinge," "os," "vi," "virksomheden", og "vores" til Hinge, Inc. og/eller MTCH Technology Services Limited, som relevant. Sammen kan der henvises til dig og Hinge som "parterne" eller separat som "parten".

Ved at tilgå eller bruge vores tjenester på www.hinge.com ("webstedet"), Hinge-mobilapplikationen ("appen"), eller eventuelle andre platforme eller tjenester, som Hinge måtte tilbyde (samlet benævnt "tjenesten" eller vores "tjenester"), accepterer du og er bundet af denne aftale. Denne aftale gælder for alle, der tilgår eller bruger vores tjenester, uanset tilmeldings- eller abonnementsstatus.

Din adgang til og brug af vores tjenester er også underlagt privatlivspolitikken, cookiepolitikken, medlemsprincipperne, og sikkerhedstipsene til dating, samt eventuelle vilkår, der oplyses og accepteres af dig, når du køber yderligere funktioner, produkter eller tjenester fra Hinge ("yderligere vilkår ved køb"), som er indarbejdet i denne aftale ved henvisning. Hvis du ikke ønsker at være bundet af denne aftale, skal du undlade at tilgå eller bruge vores tjenester.

Med forbehold for gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til at ændre vilkårene til enhver tid. Meddelelser om eventuelle væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på denne side med en opdateret ikrafttrædelsesdato. Under visse omstændigheder kan vi underrette dig om en ændring til vilkårene via e-mail eller på andre måder. Du er dog ansvarlig for regelmæssigt at tjekke denne side for eventuelle ændringer. Din fortsatte tilgang til eller brug af vores tjenester udgør din fortsatte accept af eventuelle ændringer, og du vil som følge deraf være juridisk bundet af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer en ændring til vilkårene, skal du omgående stoppe med at tilgå eller bruge vores tjenester. Uanset ovenstående vil eventuelle væsentlige ændringer af ansvarsbegrænsningen i afsnit 14 og tvistbilæggelsesbestemmelserne i afsnit 15 nedenfor kræve din accept. Derudover forbeholder vi os ret til at ændre tilgængeligheden af funktioner i vores abonnementer på enhver måde og til enhver tid, som vi måtte bestemme efter vores eget og absolutte skøn.

2. KONTOBERETTIGELSE; DIT ANSVAR

Før du opretter en konto på Hinge, skal du være sikker på, at du er berettiget til at bruge vores tjenester. Dette afsnit beskriver også, hvad du må og ikke må, når du bruger tjenesterne, samt de rettigheder du tildeler Hinge.

Du er ikke autoriseret til at oprette en konto eller bruge tjenesterne medmindre alt det følgende er sandt, og ved at bruge vores tjenester erklærer og garanterer du, at:

 1. Du er en enkeltperson (dvs. ikke eventuel virksomhed, partnerskab eller anden forretningsenhed) på mindst 18 år.
 2. Du er myndig og kan indgå en bindende kontrakt med Hinge.
 3. Du søger et meningsfuldt forhold;
 4. Du ikke er bosiddende i et land, der er underlagt embargo af den amerikanske regering, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land.
 5. Du ikke er opført på nogen liste over personer, der har forbud mod at lave forretning med USA (f.eks. det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller eventuel lignende liste fra offentlige myndigheder), og du heller ikke er genstand for eventuelt andet lignende forbud).
 6. Det ikke er forbudt for dig ved lov at bruge vores tjenester.
 7. Du ikke er blevet kendt skyldig i eller har undladt at modsætte dig en tiltale for en forbrydelse eller strafbar handling (eller forbrydelse af lignende alvorlighed), en sædelighedsforbrydelse eller en forbrydelse, der involverer vold eller trussel om vold, medmindre du er blevet benådet for en ikke-voldelig forbrydelse, og vi har bestemt, at det ikke er sandsynligt, at du udgør en trussel for nogen andre brugere af vores tjenester.
 8. Du ikke er forpligtet til at registrere dig som sexforbryder hos eventuelt statsligt, føderalt eller lokalt register over sexforbrydere.
 9. Du ikke har mere end én konto på vores tjenester.
 10. Du ikke tidligere er blevet fjernet fra vores tjenester eller vores tilknyttede selskabers tjenester af os eller vores tilknyttede selskaber, medmindre du har vores udtrykkelige skriftlige tilladelse til at oprette en ny konto.

Hvis du på noget tidspunkt ikke længere opfylder disse krav, tilbagekaldes alle tilladelser til at tilgå vores tjenester eller systemer automatisk, og du skal omgående slette din konto, og vi bevarer retten til at fjerne din adgang til vores tjenester uden varsel.

Du accepterer, at:

 1. Overholde disse vilkår og tjekke denne side fra tid til anden for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer.
 2. Overholde alle gældende love, herunder, uden begrænsning, love om privatlivets fred, love om immateriel ejendom, antispamlove og forskriftsmæssige krav.
 3. Bruge den seneste version af webstedet og/eller appen.
 4. Behandle andre brugere på en høflig og respektfuld måde, både på og uden for vores tjenester.
 5. Være respektfuld, når du kommunikerer med enhver af vores kundeservicerepræsentanter eller andre medarbejdere.
 6. Gennemgå sikkerhedstipsene til dating;
 7. Gennemgå og overholde medlemsprincipperne, som opdateret fra tid til anden, og
 8. Opretholde en stærk adgangskode og træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte sikkerheden af dine loginoplysninger, og
 9. Præsentere dig selv respektfuldt og autentisk ved at tilføje mindst ét billede, der viser dit ansigt.

Du accepterer, at du ikke vil:

 1. Give vildledende oplysninger om din identitet, alder, aktuelle eller tidligere stillinger, kvalifikationer eller tilhørsforhold til en person eller enhed.
 2. Bruge tjenesterne på en måde, der skader tjenesterne eller forhindrer deres brug af andre brugere.
 3. Bruge vores tjenester på en måde, der forstyrrer, afbryder eller har en negativ indvirkning på platformen, serverne eller vores tjenesters netværk.
 4. Bruge vores tjenester til noget skadeligt, ulovligt eller kriminelt formål, herunder, men ikke begrænset til, brug af nogen virtuelle varer til hvidvaskning af penge eller anden økonomisk kriminalitet.
 5. Chikanere, mobbe, stalke, intimidere, overfalde, bagvaske, skade eller på anden måde mishandle enhver person.
 6. Opslå eller dele forbudt indhold (se nedenfor).
 7. Anmode om adgangskoder til ethvert formål, eller personligt identificerende oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere eller videregive en anden persons personoplysninger uden vedkommendes tilladelse.
 8. Anmode en anden bruger om penge eller andre genstande af værdi, hvad enten det er som en gave, et lån eller en form for kompensation.
 9. Bruge en anden brugers konto.
 10. Bruge vores tjenester i forbindelse med svig, pyramidespil eller anden lignende praksis.
 11. Bruge vores tjenester i forbindelse med eventuel finansiering af politiske kampagner eller med henblik på at påvirke eventuelt valg, bortset fra at dele dine egne personlige politiske meninger.
 12. Overtræde vilkårene for den licens, som du har fået tildelt af Hinge (se afsnit 6 nedenfor).
 13. Videregive private eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, som du ikke har ret til at videregive.
 14. Kopiere, ændre, sende, distribuere eller skabe afledte værker af eventuelt medlemsindhold eller vores indhold, eller eventuelt ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne, servicemærker eller anden immateriel ejendom, indhold eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er tilgængelige gennem vores tjenester uden Hinges forudgående skriftlige samtykke.
 15. Give udtryk for eller antyde, at eventuelle udtalelser, som du fremsætter, er godkendt af Hinge.
 16. Bruge eventuel robot, crawler, applikation til webstedssøgning/-hentning, proxy eller anden manuel eller automatisk enhed, metode eller proces til at tilgå, hente, indeksere, foretage “dataminering” af eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af vores tjenester eller deres indhold.
 17. Uploade virusser eller anden ondsindet kode eller på anden måde kompromittere vores tjenesters sikkerhed.
 18. Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelle oplysninger, der sendes til eller via vores tjenester.
 19. "Indramme" eller "spejle" enhver del af vores tjenester uden Hinges forudgående skriftlige tilladelse.
 20. Bruge metatags eller kode eller andre enheder, der indeholder eventuel henvisning til Hinge eller platformen (eller eventuelt varemærke, handelsnavn, servicemærke, logo eller slogan tilhørende Hinge), til at henvise enhver person til noget andet websted med ethvert formål.
 21. Ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering af, decifrere, dekompilere eller på anden måde adskille nogen del af vores tjenester, eller forårsage, at andre gør det.
 22. Bruge eller udvikle eventuelle tredjepartsapplikationer eller -tjenester, der interagerer direkte med vores tjenester eller medlemsindhold eller oplysninger uden vores skriftlige samtykke, herunder, men ikke begrænset til, kunstig intelligens eller maskinlæringssystemer.
 23. Bruge, tilgå eller offentliggøre Hinge-applikationsprogrammeringsgrænsefladen uden vores skriftlige samtykke.
 24. Undersøge, scanne eller teste sårbarheden af vores tjenester eller eventuelt system eller netværk.
 25. Tilskynde til, fremme eller acceptere deltagelse i eventuel aktivitet, der overtræder disse vilkår.
 26. Oprette en ny konto, efter vi suspenderer eller opsiger din konto, medmindre du modtager vores udtrykkelige tilladelse.

Den licens, som du har fået tildelt i henhold til disse vilkår samt enhver tilladelse til at tilgå tjenesterne, tilbagekaldes automatisk, hvis du gør noget af ovenstående.

Forbudt indhold – Hinge forbyder upload eller deling af indhold, som:

 1. Med rimelighed kunne blive anset for at være stødende eller for at chikanere, chokere, være pinligt for, skræmme eller irritere enhver anden person.
 2. Er uanstændigt, pornografisk, voldeligt eller på anden måde kan krænke menneskelig værdighed eller indeholder nøgenhed.
 3. Er misbrugende, fornærmende, truende, diskriminerende eller fremmer eller tilskynder til racisme, sexisme, had eller fordomsfuldhed.
 4. Tilskynder til eller formidler eventuel ulovlig aktivitet, herunder, uden begrænsning, terrorisme, racehad, eller hvis indsendelse i sig selv udgør en lovovertrædelse.
 5. Tilskynder til eller formidler eventuel aktivitet, der kan resultere i skade på brugeren eller en anden person, herunder, men ikke begrænset til, fremme af selvskade, spiseforstyrrelser, farlige udfordringer, voldelig ekstremisme.
 6. Er ærekrænkende, injurierende eller usandt.
 7. Vedrører kommercielle aktiviteter (herunder, uden begrænsning, udsalg, konkurrencer, kampagner og annoncering, opfordring til tjenester, “sugar daddy”- eller “sugar baby”-forhold, links til andre websteder eller betalte telefontjenester).
 8. Involverer afsendelse af “junk-mail” eller “spam”.
 9. Indeholder eventuel spyware, adware, virusser, korrupte filer, ormeprogrammer eller anden ondsindet kode, der er beregnet til at afbryde, skade eller begrænse funktionaliteten af eller forstyrre eventuel software, hardware, telekommunikation, netværk, servere eller andet udstyr, trojansk hest eller eventuelt andet materiale, der er beregnet til at skade, forstyrre, uretmæssigt opfange eller ekspropriere eventuelle data eller personoplysninger, uanset om det er fra Hinge eller på anden måde.
 10. Krænker eventuel tredjeparts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder og rettigheder til privatlivets fred).
 11. Ikke er skrevet af dig eller er genereret automatisk, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Hinge.
 12. Omfatter billedet af eller ligheden med en anden person uden den pågældende persons samtykke (eller i tilfælde af en mindreårig, den mindreåriges forælder eller værge), eller er et billede af eller en lighed med en mindreårig, der ikke er ledsaget af den mindreåriges forælder eller værge. For at undgå enhver tvivl tillader Hinge ikke nogen billeder af mindreårige og ethvert foto, som inkluderer en mindreårig, vil blive fjernet.
 13. Er uforenelig med den tilsigtede brug af tjenesterne.
 14. Kan skade Hinge eller dets tilknyttede selskabers omdømme, hvilket betyder upload eller deling af indhold på Hinge-platformen, der er ærekrænkende for Hinge eller dets tilknyttede selskaber eller som tilskynder til misbrug af tjenesten eller eventuel tjeneste, der leveres af Hinges tilknyttede selskaber.

Upload eller deling af indhold, der overtræder disse vilkår (“forbudt indhold”) kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af din konto.

3. INDHOLD

Det er vigtigt, at du forstår dine rettigheder og ansvar med hensyn til indholdet på vores tjenester, herunder eventuelt indhold, som du leverer eller slår op. Det er udtrykkeligt forbudt for dig at slå upassende indhold op.

Når du bruger vores tjenester, har du adgang til: (i) indhold, som du uploader eller leverer, mens du bruger vores tjenester, selv hvis det foreslås af vores tjenester (“dit indhold”), (ii) indhold, som andre brugere uploader eller leverer, mens du bruger vores tjenester (“medlemsindhold”), og (iii) indhold, som Hinge leverer på og gennem vores tjenester (“vores indhold”). I denne aftale omfatter “indhold”, uden begrænsning, al tekst, billeder, video, lyd eller andet materiale på vores tjenester, herunder oplysninger om brugeres profiler og direkte meddelelser mellem brugere.

For yderligere oplysninger om, hvordan vi modererer indhold, se vores ofte stillede spørgsmål her. For yderligere oplysninger om, hvordan anbefalede profiler bestilles, se vores ofte stillede spørgsmål her.

3a. DIT INDHOLD

Du er ansvarlig for dit indhold. Del ikke noget, som du ikke vil have, at andre skal se, som ville overtræde denne aftale, eller som kan udsætte dig eller os for retligt ansvar.

Du er eneansvarlig og erstatningsansvarlig for dit indhold, og derfor accepterer du at forsvare os imod, samt holde os skadesløs og fritage os for eventuelle krav, der fremsættes i forbindelse med dit indhold.

Du erklærer og garanterer over for os, at de oplysninger, som du giver os eller en eventuel anden bruger, er nøjagtige, herunder eventuelle oplysninger, der indsendes via Facebook eller andre tredjepartskilder (hvis relevant), og at du vil opdatere dine kontooplysninger som nødvendigt for at sikre deres nøjagtighed.

Indholdet, der er medtaget på din individuelle profil, skal være relevant for den tilsigtede brug af vores tjenester. Du må ikke uploade eventuelt forbudt indhold, og dit indhold skal desuden overholde medlemsprincipperne. Du må ikke vise eventuelle personlige kontaktoplysninger, bankoplysninger, eller peer-to-peer-betalingsoplysninger, uanset om de vedrører dig eller eventuel anden person (f.eks. navne, privatadresser eller postnumre, telefonnumre, e-mailadresser, webadresser, kredit-/debetkort, peer-to-peer-betalingsbrugernavn, eller andre bankoplysninger). Hvis du vælger at afsløre eventuelle personoplysninger om dig selv til andre brugere, gør du det på egen risiko. Vi opfordrer dig kraftigt til at udvise forsigtighed ved videregivelse af eventuelle personoplysninger online.

Din individuelle profil vil være synlig for andre mennesker i hele verden, så sørg for, at du er tryg ved at dele dit indhold, før du slår det op. Du anerkender og accepterer, at dit indhold kan ses af andre brugere, og, uanset disse vilkår, kan andre brugere dele dit indhold med tredjeparter. Ved at uploade dit indhold erklærer og garanterer du over for os, at du har alle nødvendige rettigheder og licenser til at gøre det og tildeler os automatisk en licens til at bruge dit indhold som angivet i afsnit 7 nedenfor.

Vi kan levere værktøjer og funktioner til at forbedre din evne til at udtrykke dig gennem dit indhold og medlemsindhold (beskrevet i afsnit 3b), og vi udvikler konstant nye teknologier til at forbedre vores tjenester. Visse værktøjer eller funktioner kan give dig mulighed for at generere eller forbedre indhold baseret på dit indhold. Dette er stadig dit indhold, og du er ansvarlig for det og dets nøjagtighed, samt din brug af det på vores tjenester, og enhver og alle beslutninger, der træffes, handlinger, der foretages, og manglende handlinger baseret på dit indhold. Vær forsigtig, når du vælger og deler dit indhold.

Du forstår og accepterer, at vi kan overvåge eller gennemgå dit indhold, og vi har ret til at fjerne, slette, redigere, begrænse eller blokere eller forhindre adgang til alt dit indhold til enhver tid efter vores eget skøn. Desuden forstår og accepterer du, at vi ikke er forpligtede til at vise eller gennemse dit indhold.

3b. MEDLEMSINDHOLD

Selvom du har adgang til medlemsindhold, er det ikke dit, og du må ikke kopiere eller bruge medlemsindhold til noget formål undtagen som påtænkt i henhold til disse vilkår.

Andre brugere deler også indhold på vores tjenester. Medlemsindhold tilhører den bruger, der slår indholdet op, og opbevares på vores servere og vises i henhold til den pågældende brugers anvisninger.

Du bør altid omhyggeligt gennemgå og uafhængigt kontrollere medlemsindhold for nøjagtighed. Andre brugere kan bruge værktøjer til at generere eller forbedre indhold baseret på det medlemsindhold, de leverer. Medlemsindhold kan omfatte partiske, forkerte, skadelige, stødende eller vildledende oplysninger. Andre brugere er ansvarlige for deres medlemsindhold samt enhver og alle beslutninger, der træffes, handlinger, der foretages, og manglende handlinger baseret på deres brug af medlemsindhold.

Du har ingen rettigheder i forbindelse med medlemsindhold, og medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Hinge, må du kun bruge medlemsindhold i det omfang, din brug er i overensstemmelse med vores tjenesters formål i forbindelse med at gøre det muligt for os at kommunikere med og møde hinanden. Du må ikke kopiere medlemsindholdet eller bruge medlemsindholdet til kommercielle formål, til spam, til at chikanere eller til at fremsætte ulovlige trusler. Vi forbeholder os ret til at opsige din konto, hvis du misbruger medlemsindhold.

3c. VORES INDHOLD

Hinge ejer alt andet indhold på vores tjenester.

Eventuel anden tekst, indhold, grafik, brugergrænseflader, varemærker, logoer, lyde, illustrationer, billeder og anden immateriel ejendom, der vises på vores tjenester, ejes, kontrolleres eller licenseres af os og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, adkomst og interesse i og til vores indhold forbliver vores til enhver tid.

Vi tildeler dig en begrænset licens til at tilgå og bruge vores indhold som angivet i afsnit 6 nedenfor, og vi forbeholder os alle andre rettigheder.

4. UPASSENDE INDHOLD OG UTILBØRLIG ADFÆRD, INDBERETNING

Hinge tolererer ikke upassende indhold eller adfærd på vores tjenester.

Vi er forpligtede til at opretholde et positivt og respektfuldt Hinge-fællesskab, og vi tolererer ikke noget upassende indhold eller utilbørlig adfærd, uanset om det er i eller uden for tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, i tjenester, der drives af vores tilknyttede selskaber). Vi opfordrer dig til at indberette eventuelt upassende medlemsindhold eller andre brugeres utilbørlige adfærd. Du kan indberette en bruger direkte ved at trykke på de tre prikker øverst til højre på enhver profil og vælge "Indberet". Du kan også foretage en indberetning ved at klikke her.

Som fremsat i vores privatlivspolitik, kan vi dele oplysninger med vores tilknyttede selskaber med henblik på vores brugeres tryghed og sikkerhed, og vi kan træffe nødvendige foranstaltninger, hvis vi mener, at du har overtrådt disse vilkår, herunder forbyde din brug af vores tjenester og/eller vores tilknyttede selskabers tjenester (såsom Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito og Twoo. For flere oplysninger, klik her), og/eller forhindre dig i at oprette nye konti. Du forstår og accepterer, at vi muligvis ikke vil dele information med dig om din konto, hvis det potentielt kan forringe sikkerhed eller fortrolighed for vores andre brugere.

Medlemsindhold er underlagt vilkårene og betingelserne i afsnit 512(c) og/eller 512(d) i Digital Millennium Copyright Act 1998. For at indsende en klage vedrørende medlemsindhold, der kan udgøre krænkelse af immateriel ejendom, se afsnit 12 (Digital Millennium Copyright Act) nedenfor.

5. PRIVATLIVETS FRED

Privatlivets fred er vigtig for os. Vi har en særskilt politik om det, som du bør læse.

For oplysninger om, hvordan Hinge og dennes tilknyttede selskaber indsamler, bruger og deler dine personoplysninger, bedes du læse vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at vi kan bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

6. RETTIGHEDER, SOM DU TILDELES AF Hinge

Hinge tildeler dig rettigheden til at bruge og nyde godt af vores tjenester, med forbehold for disse vilkår.

Så længe du overholder disse vilkår, tildeler Hinge dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, genkaldelig og ikke-underlicensérbar licens til at tilgå og bruge vores tjenester til formål som tilsigtet af Hinge og tilladt i henhold til disse vilkår og gældende love. Licensen samt enhver tilladelse til at tilgå tjenesterne tilbagekaldes automatisk, hvis du ikke overholder disse vilkår.

7. RETTIGHEDER, SOM DU TILDELER Hinge

Du ejer alt det indhold, som du leverer til Hinge, men du tildeler os også rettigheden til at bruge dit indhold som angivet i denne aftale.

Ved at oprette en konto tildeler du Hinge en verdensomspændende, tidsubegrænset, overførbar, underlicensérbar, royaltyfri rettighed og licens til at hoste, opbevare, bruge, kopiere, vise, gengive, tilpasse, redigere, offentliggøre, oversætte, ændre, reformatere, inkorporere i andre værker, reklamere for, distribuere og på anden vis offentligt tilgængeliggøre dit indhold, herunder eventuelle oplysninger, som du giver os tilladelse til at tilgå fra Facebook eller anden tredjepartskilde (hvis relevant), helt eller delvist, og på enhver måde og i ethvert format eller medium, som kendes nu eller udvikles i fremtiden. Hinges licens til dit indhold er ikke-eksklusiv, med undtagelse af, at Hinges licens er eksklusiv med hensyn til afledte værker, der skabes via brug af vores tjenester. For eksempel vil Hinge have en eksklusiv licens til skærmbilleder af vores tjenester, der indeholder dit indhold.

For at Hinge kan forhindre brugen af dit indhold uden for vores tjenester, bemyndiger du desuden Hinge til at handle på dine vegne med hensyn til krænkende brug af dit indhold, der er taget fra vores tjenester af andre brugere eller tredjeparter. Dette omfatter udtrykkeligt bemyndigelsen, men ikke forpligtelsen, til at sende meddelelser i henhold til 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA-meddelelse om fjernelse af indhold) på dine vegne, hvis dit indhold tages og bruges af tredjeparter uden for vores tjenester. Hinge er ikke forpligtet til at foretage sig noget med hensyn til andre brugere eller tredjeparters brug af dit indhold. Hinges licens til dit indhold er underlagt dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning (f.eks. love vedrørende beskyttelse af personoplysninger i det omfang, indholdet indeholder personoplysninger som defineret i de pågældende love).

I betragtning af, at Hinge giver dig mulighed for at bruge vores tjenester, accepterer du, at vi, vores tilknyttede selskaber og vores tredjepartspartnere kan placere annoncering i vores tjenester. Ved at indsende forslag eller feedback til Hinge vedrørende vores tjenester, accepterer du, at Hinge kan bruge og dele en sådan feedback til ethvert formål uden at kompensere dig.

Du accepterer, at Hinge kan tilgå, opbevare og videregive dine kontooplysninger, herunder dit indhold, hvis påkrævet ved lov eller i god tro om, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: (i) overholde retsprocesser, (ii) håndhæve disse vilkår, (iii) svare på påstande om, at eventuelt indhold overtræder tredjeparters rettigheder, (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice, (v) beskytte virksomhedens eller eventuel anden persons rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed, eller (vi) efterforske, forhindre eller foretage andre handlinger vedrørende ulovlig aktivitet, formodet svig eller anden forseelse.

8. KØB OG AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENTER

Du vil få mulighed for at købe produkter og tjenester fra Hinge. Hvis du køber et abonnement, fornys det automatisk – og vil blive opkrævet – indtil du opsiger det.

Hinge kan tilbyde produkter og tjenester til køb via App Store, Google Play, eller andre eksterne tjenester, der er godkendt af Hinge (hver især benævnt en "ekstern tjeneste", og alle køb foretaget derigennem, benævnt et "køb via ekstern tjeneste"). Hinge kan også tilbyde produkter og tjenester til køb via kreditkort eller andre betalingsbehandlere på webstedet eller i appen ("interne køb"). Hvis du køber et abonnement, fornys det automatisk, indtil du opsiger det, i overensstemmelse med de vilkår, som du fik oplyst på købstidspunktet, som yderligere beskrevet nedenfor. Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til dine abonnementsfordele indtil ophøret af din abonnementsperiode, hvorefter det udløber.

Da vores tjenester kan bruges uden et abonnement, fjerner opsigelse af dit abonnement ikke din profil fra vores tjenester. Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab fuldt ud, skal du opsige dit medlemskab som angivet i afsnit 9.

Hinge driver en global virksomhed, og vores priser varierer baseret på en række faktorer. Vi tilbyder ofte specialtilbud, som kan variere efter region, varighed af abonnement, bundle-størrelse, tidligere køb, kontoaktivitet, og mere. Vi tester desuden regelmæssigt nye og funktioner og betalingsmuligheder. I tilfælde af en prisændring, vil vi forsøge at underrette dig på forhånd om ændringen ved at sende en e-mail og/eller anden kommunikationsmeddelelse til de kontaktoplysninger, du har registreret for din konto. Hvis du ikke ønsker at acceptere en prisændring for et fornyelsesabonnement, kan du opsige dit abonnement i overensstemmelse med instruktionerne i den pågældende meddelelse og nedenfor. Hvis du ikke opsiger dit abonnement rettidigt, vil dit abonnement blive fornyet til den pris, der var gældende på tidspunktet for fornyelsen, uden yderligere handling fra din side, og du giver os tilladelse til at opkræve din betalingsmetode for disse beløb. I det omfang det er tilladt ved lov, forbeholder vi os ret til, herunder uden forudgående varsel, at begrænse den tilgængelige mængde af eller ophøre med at gøre eventuelt produkt, funktion, tjeneste eller andet tilbud tilgængeligt, at pålægge betingelser for overholdelse af eventuel kupon, rabat, tilbud eller anden kampagne, at forhindre eventuel bruger i at foretage eventuel transaktion, og at nægte at levere ethvert produkt, tjeneste eller andet tilbud til enhver bruger.

8a. KØB OG ABONNEMENTER VIA EKSTERN TJENESTE

Køb via ekstern tjeneste, herunder abonnementer, kan behandles via den eksterne tjeneste, og i så fald skal de pågældende køb administreres via din eksterne tjenestekonto. Abonnementer fornys automatisk, indtil du opsiger dem.

Når du foretager et køb på tjenesten, kan du få mulighed for at betale via en ekstern tjeneste, såsom med dit Apple ID eller din Google Play-konto (“din eksterne tjenestekonto”), og din eksterne tjenestekonto vil blive debiteret for købet i overensstemmelse med de vilkår, som du fik oplyst på købstidspunktet og de generelle vilkår, der gælder for din eksterne tjenestekonto. Nogle eksterne tjenester kan opkræve moms, afhængigt af hvor du bor, hvilket kan ændre sig fra tid til anden.

Hvis dit køb via ekstern tjeneste omfatter et abonnement, der fornys automatisk, vil abonnementet fortsætte med at blive opkrævet fra din eksterne tjenestekonto med jævne mellemrum, indtil du opsiger det. Efter dit første abonnement i bindingsperioden, og igen efter eventuel efterfølgende abonnementsperiode, fortsætter abonnementet automatisk til den pris og i den tidsperiode, du accepterede, da du oprettede abonnementet. Hvis du har modtaget et nedsat kampagnetilbud, kan din pris stige i henhold til vilkårene i det pågældende tilbud efter den oprindelige abonnementsperiode for eventuel efterfølgende fornyelsesperiode.

For at opsige et abonnement: Hvis du ikke ønsker, at dit abonnement fornys automatisk, eller hvis du ønsker at ændre eller opsige dit abonnement, skal du logge ind på din eksterne tjenestekonto og følge anvisningerne til at administrere eller opsige dit abonnement, selvom du muligvis har slettet din konto hos os, eller hvis du har slettet appen fra din enhed. Hvis du f.eks. oprettede abonnement ved hjælp af dit Apple ID, håndteres opsigelsen af Apple, ikke Hinge. For at annullere et køb foretaget med dit Apple ID, skal du gå til Indstillinger > iTunes & App Stores > [klik på dit Apple ID] > Se Apple ID > Abonnementer, og derefter finde dit Hinge-abonnement og følge anvisningerne for at annullere. Du kan også anmode om hjælp på https://getsupport.apple.com.

Tilsvarende, hvis du oprettede abonnement på Google Play, håndteres opsigelsen af Google. For at annullere et køb foretaget via Google Play skal du åbne Google Play-appen på din mobilenhed og gå til Menu > Mine Apps > Abonnementer, og derefter finde dit Hinge-abonnement og følge anvisningerne for at annullere. Du kan også anmode om hjælp på https://play.google.com. Hvis du opsiger et abonnement, kan du fortsætte med at bruge den annullerede tjeneste indtil udløbet af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode. Abonnementet fornys ikke, når din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode udløber.

Hvis du påbegynder en tilbagebetaling eller på anden måde tilbagefører en betaling, der er foretaget på din eksterne tjenestekonto, kan Hinge omgående opsige din konto efter eget skøn på grundlag af, at du har tilkendegivet, at du ikke ønsker et Hinge-abonnement. I tilfælde af at din tilbagebetaling eller anden tilbageførsel af betaling tilsidesættes, bedes du kontakte kundeservice. Hinge tilbageholder alle beløb, der opkræves på din eksterne tjenestekonto, indtil du opsiger dit abonnement via din eksterne tjenestekonto.

Visse brugere kan være berettiget til at anmode om en refusion. Se afsnit 8d nedenfor for yderligere oplysninger.

8b. INTERNE KØB OG ABONNEMENTER

Interne køb, herunder abonnementer, behandles ved hjælp af den betalingsmetode, som du tilvejebringer på webstedet eller appen. Abonnementer fornys automatisk, indtil du opsiger dem.

Hvis du foretager et internt køb, accepterer du at betale de priser, du får vist for de tjenester, du har valgt, samt eventuel moms eller lignende afgifter, der kan pålægges dine betalinger (og som kan ændre sig fra tid til anden), og du bemyndiger Hinge til at debitere den betalingsmetode, som du tilvejebringer (din "betalingsmetode"). Hinge kan rette eventuelle faktureringsfejl, selv hvis vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Hvis du påbegynder en tilbagebetaling eller på anden måde tilbagefører en betaling, der er foretaget med din betalingsmetode, kan Hinge omgående opsige din konto efter eget skøn på grundlag af, at du har tilkendegivet, at du ikke ønsker et Hinge-abonnement. I tilfælde af, at din tilbagebetaling eller anden tilbageførsel af betaling tilsidesættes, bedes du kontakte kundeservice på hello@hinge.com.

Hvis dit interne køb omfatter et abonnement, der fornys automatisk, vil din betalingsmetode fortsætte med at blive anvendt til at opkræve abonnementet periodisk, indtil du opsiger det. Efter dit første abonnement i bindingsperioden, og igen efter eventuel efterfølgende abonnementsperiode, fortsætter dit abonnement automatisk til den pris og i den tidsperiode, du accepterede, da du oprettede abonnementet, indtil du opsiger det.

Hvis du vil opsige et abonnement, skal du logge ind på webstedet eller appen og gå til Konto-afsnittet. Hvis du opsiger et abonnement, kan du fortsætte med at bruge den opsagte tjeneste indtil udløbet af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode. Abonnementet fornys ikke, når din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode udløber.

Du kan redigere dine betalingsmetodeoplysninger ved at bruge indstillingsværktøjet og følge linket for at lade din opgradering udløbe. Hvis en betaling ikke behandles på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller andet, forbliver du ansvarlig for eventuelle beløb, der ikke er blevet opkrævet, og bemyndiger os til at fortsætte med at fakturere betalingsmetoden, som den måtte blive opdateret. Dette kan resultere i en ændring af dine faktureringsdatoer for betaling.

Derudover bemyndiger du os til at indhente opdaterede eller nye udløbsdatoer og kortnumre for dit kredit- eller debetkort som tilvejebragt af din kredit- eller debetkortudsteder. Vilkårene for din betaling er baseret på din betalingsmetode og kan være fastsat af aftaler mellem dig og pengeinstituttet, kreditkortudstederen eller anden udbyder af din valgte betalingsmetode. Se afsnit 8d nedenfor for yderligere oplysninger.

8c. VIRTUELLE VARER

Virtuelle varer kan ikke refunderes og er underlagt visse betingelser.

Fra tid til anden kan du få mulighed for at købe en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at bruge eller tilgå særlige funktioner med begrænset brug, herunder, men ikke begrænset til, kreditter, der kan indløses til virtuelle varer, såsom Boost (“virtuel(le) vare(r)”) fra Hinge. Du kan kun købe virtuelle varer fra os eller vores autoriserede partnere gennem vores tjenester.

Virtuelle varer udgør en begrænset licensrettighed, der er underlagt denne aftale, og, undtagen som ellers forbudt ved gældende lovgivning, overføres eller overdrages ingen adkomst til eller ejerskab af virtuelle varer til dig. Denne aftale skal ikke fortolkes som et salg af eventuelle rettigheder til virtuelle varer.

Eventuel virtuel varesaldo, der vises på din konto, udgør ikke en reel saldo eller afspejler eventuel opbevaret værdi, men udgør i stedet en måling af omfanget af din licens. Virtuelle varer pålægges ikke gebyrer for manglende brug. Den licens, der tildeles dig til virtuelle varer, ophører dog i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, på den tidligste forekomst af enten det tidspunkt, hvor Hinge ophører med at levere vores tjenester, eller hvor din konto på anden måde lukkes eller opsiges.

Hinge forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opkræve gebyrer for retten til at tilgå eller bruge virtuelle varer og/eller kan distribuere virtuelle varer med eller uden gebyr. Hinge kan til enhver tid administrere, regulere, kontrollere, ændre eller fjerne virtuelle varer, herunder foretage handlinger, der kan påvirke den opfattede værdi eller købspris, hvis relevant, af eventuelle virtuelle varer. Hinge har intet erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart i tilfælde af, at Hinge udøver sådanne rettigheder. Overførsel af virtuelle varer er forbudt, og du må ikke sælge, indløse eller på anden måde overføre virtuelle varer til nogen eventuel person eller enhed. Virtuelle varer kan kun indløses gennem vores tjenester.

ALLE KØB OG INDLØSNINGER AF VIRTUELLE VARER, DER FORETAGES GENNEM VORES TJENESTER, ER ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES. DU ANERKENDER, AT HINGE IKKE ER FORPLIGTET TIL AT BETALE REFUSION AF NOGEN ÅRSAG, OG AT DU IKKE VIL MODTAGE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGTE VIRTUELLE VARER, NÅR EN KONTO LUKKES, UANSET OM SÅDAN LUKNING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

8d. REFUSIONER

Ingen køb kan generelt refunderes. Der gælder særlige vilkår i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og EU, EØS, Storbritannien og Schweiz.

Alle køb er generelt endelige og kan ikke refunderes, og der er ingen refusioner eller krediteringer for delvist brugte perioder, medmindre gældende love i din retskreds foreskriver refusioner.

For abonnenter bosat i EU, EØS, Storbritannien og Schweiz:

I overensstemmelse med lokal lovgivning er du berettiget til en fuld refusion i løbet af de 14 dage efter, at abonnementet begynder. Bemærk, at denne 14-dages periode begynder, når abonnementet starter.

For abonnenter bosiddende i Tyskland:

Du kan opsige dit abonnement, efter at det er blevet fornyet med et opsigelsesvarsel på en måned. Din ret til berettiget opsigelse forbliver upåvirket.

For abonnenter, der er bosat i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og Israel:

Din ret til at opsige – Du kan opsige dit abonnement uden strafgebyr eller forpligtelse til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. I tilfælde af, at du dør før udløbet af din abonnementsperiode, skal dit bo være berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter din død. I tilfælde af, at du bliver handicappet (så du ikke er i stand til at bruge vores tjenester) før udløbet af din abonnementsperiode, er du berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter dit handicap ved at underrette virksomheden på samme måde, som du anmoder om en refusion som beskrevet nedenfor.

Køb af virtuelle varer er ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, og du oprettede abonnement ved hjælp af dit Apple ID, håndteres dine refusionsanmodninger af Apple, ikke Hinge. Hvis du vil anmode om en refusion, bedes du kontakte din eksterne tjeneste direkte, f.eks. via din Apple-enhed, gå til Indstillinger > iTunes & App Stores > [klik på dit Apple ID] > Se Apple ID > Købshistorik. Find transaktionen og vælg “Indberet et problem”. Du kan også anmode om en refusion på https://getsupport.apple.com. For alle andre køb bedes du kontakte Hinge-kundeservice med dit ordrenummer (se din bekræftelsesmail) ved at sende eller levere en underskrevet og dateret meddelelse, der angiver, at du, køberen, annullerer denne aftale, eller ordlyd med lignende virkning. Medtag også den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er tilknyttet din konto, sammen med dit ordrenummer. Denne meddelelse skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, USA (brugere i Californien og Ohio kan også sende en e-mail ved at klikke her eller sende en fax til 214-853-4309).

9. OPSIGELSE AF KONTO

Hvis du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller hvis vi opsiger din konto af en hvilken som helst årsag, skal du vide følgende.

Du kan slette din konto til enhver tid ved at logge ind på appen, gå til fanen "Profil" og vælge "Indstillinger" (tandhjulsikonet) og følge anvisningerne i at opsige dit medlemskab. Men du skal annullere/administrere eventuelle køb via ekstern tjeneste via din eksterne tjenestekonto (f.eks. App Store, Google Play) for at undgå yderligere fakturering.

Hinge forbeholder sig retten til at undersøge og, hvis relevant, suspendere eller opsige din konto uden en refusion, hvis Hinge mener, at du har overtrådt disse vilkår, misbrugt vores tjenester eller udvist adfærd, som Hinge anser for upassende eller ulovlig, i eller uden for vores tjenester. Vi forbeholder os retten til at gøre brug af eventuelle personlige, teknologiske, juridiske eller andre tilgængelige midler til at håndhæve vilkårene, til enhver tid, uden erstatningsansvar og uden forpligtelse til at give dig forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til, at forhindre dig i at tilgå tjenesterne.

Hvis din konto opsiges af dig eller af Hinge uanset årsag, vil disse vilkår fortsat være gældende og håndhævelige mellem dig og Hinge, og du vil ikke være berettiget til eventuel refusion for køb, du har foretaget. Dine oplysninger opbevares og slettes i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.

10. INGEN KONTROL AF STRAFFEATTEST ELLER IDENTITETSBEKRÆFTELSE

Hinge udfører ikke kontrol af straffeattest eller identitetsbekræftelse af sine brugere. Selvom Hinge bestræber sig på at fremme en respektfuld brugeroplevelse, er Hinge ikke ansvarlig for eventuelle brugeres adfærd i eller uden for tjenesten. Brug din bedste dømmekraft, når du interagerer med andre, og se vores sikkerhedstips til dating.

DU FORSTÅR, AT HINGE IKKE UDFØRER KONTROL AF STRAFFEATTEST ELLER IDENTITETSBEKRÆFTELSE AF SINE BRUGERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDERSØGER BRUGERNES BAGGRUND. HINGE FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL BRUGERES ADFÆRD, IDENTITET, SUNDHED, FYSISKE FORM, HENSIGTER, LEGITIMITET ELLER ÆGTHED. HINGE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT UDFØRE - OG DU BEMYNDIGER HINGE TIL AT UDFØRE - ENHVER KONTROL AF STRAFFEATTEST ELLER ANDRE SCREENINGER (SÅSOM SØGNINGER I REGISTRE OVER SEXFORBRYDERE) TIL ENHVER TID VED HJÆLP AF TILGÆNGELIGE OFFENTLIGE OPTEGNELSER, OG DU ACCEPTERER, AT EVENTUELLE OPLYSNINGER, SOM DU TILVEJEBRINGER, KAN BRUGES TIL DETTE FORMÅL. HVIS VIRKSOMHEDEN BESLUTTER SIG FOR AT UDFØRE EVENTUEL SCREENING GENNEM ET FORBRUGERRAPPORTERINGSBUREAU, GIVER DU HERMED VIRKSOMHEDEN TILLADELSE TIL AT INDHENTE OG BRUGE EN FORBRUGERRAPPORT OM DIG FOR AT FASTSLÅ DIN BERETTIGELSE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR.

DU ER ENEANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE BRUGERE.SCREENING FOR SEXFORBRYDERE OG ANDRE VÆRKTØJER GARANTERER IKKE DIN SIKKERHED OG ER IKKE EN ERSTATNING FOR AT FØLGE SIKKERHEDSTIPSENE TIL DATING OG ANDRE FORNUFTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER. BRUG ALTID DIN BEDSTE DØMMEKRAFT, OG TRÆF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU KOMMUNIKERER MED OG MØDER NYE MENNESKER. MEDDELELSER, DER MODTAGES GENNEM TJENESTEN, HERUNDER AUTOMATISKE MEDDELELSER SENDT AF HINGE, KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGERE, DER INTERAGERER MED TJENESTEN TIL URETMÆSSIGE FORMÅL, HERUNDER SVIG, MISBRUG, CHIKANE ELLER ANDEN UPASSENDE ADFÆRD.

Selvom Hinge bestræber sig på at fremme en respektfuld brugeroplevelse, er Hinge ikke ansvarlig for eventuelle brugeres adfærd i eller uden for tjenesten. Du accepterer at udvise forsigtighed i alle interaktioner med andre brugere, især hvis du beslutter at kommunikere uden for tjenesten eller at mødes i virkeligheden.

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

Hinges tjenester leveres “som de er og forefindes”, og vi fremsætter ikke, og kan ikke fremsætte, eventuelle erklæringer om indholdet eller funktionerne i vores tjenester eller medlemsindhold.

HINGE LEVERER VORES TJENESTER “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIGE”, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, GIVER Hinge INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED HENSYN TIL VORES TJENESTER (HERUNDER ALT INDHOLD, DER ER INDEHOLDT DERI), HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. HINGE HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER, AT (A) VORES TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDTE, SIKRE ELLER FEJLFRI, (B) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEJL I VORES TJENESTER VIL BLIVE OPDAGET ELLER RETTET, ELLER (C) AT EVENTUELT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU ERHVERVER I ELLER GENNEM VORES TJENESTER, VIL VÆRE NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, AKTUELLE ELLER EGNEDE TIL DINE FORMÅL. DERUDOVER GIVER HINGE INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ANTALLET AF AKTIVE BRUGERE TIL ENHVER TID, BRUGERES EVNE TIL ELLER ØNSKE OM AT KOMMUNIKERE MED DIG ELLER MØDE DIG, ELLER DEN ULTIMATIVE KOMPATIBILITET MED ELLER ADFÆRD AF BRUGERE, SOM DU MØDER GENNEM TJENESTERNE.

HINGE PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELT INDHOLD, SOM DU ELLER EN ANDEN BRUGER ELLER EN TREDJEPART SLÅR OP, SENDER, MODTAGER OG/ELLER REAGERER PÅ VIA VORES TJENESTER, OG HINGE PÅTAGER SIG HELLER IKKE NOGET ANSVAR FOR IDENTITETEN, HENSIGTERNE, LEGITIMITETEN ELLER ÆGTHEDEN AF EVENTUELLE BRUGERE, SOM DU MÅTTE KOMMUNIKERE MED GENNEM HINGE. EVENTUELLE MATERIALER, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVES GENNEM BRUG AF VORES TJENESTER, TILGÅS EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. HINGE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE PÅ DIN COMPUTERHARDWARE, COMPUTERSOFTWARE ELLER ANDET UDSTYR ELLER TEKNOLOGI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE FRA EVENTUELT SIKKERHEDSBRUD ELLER FRA EVENTUEL VIRUS, SOFTWAREFEJL, MANIPULATION, HACKING, SVIG, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERLINJE- ELLER NETVÆRKSSVIGT, ELLER EVENTUEL TEKNISK ELLER ANDEN AFBRYDELSE ELLER FUNKTIONSFEJL.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Vi tager krænkelse af ophavsret meget alvorligt. Vi beder dig om at hjælpe os med at sikre, at vi håndterer det hurtigt og effektivt.

Hinge har vedtaget følgende politik vedrørende krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Hvis du mener, at eventuelt medlemsindhold eller vores indhold krænker dine immaterielle ejendomsrettigheder, bedes du indsende en meddelelse, der hævder en sådan krænkelse (“DMCA-meddelelse om fjernelse”), herunder følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt onlinewebsted er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker.
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at finde materialet.
 4. Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at kontakte dig, såsom en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgængelig, en e-mailadresse.
 5. En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov.
 6. En edsvoren erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret, der angiveligt er blevet krænket.

Eventuelle DMCA-meddelelser om fjernelse skal sendes til copyright@match.com, pr. telefon til 214-576-3272 eller via post til følgende adresse: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

Hinge opsiger konti tilhørende personer, der begår gentagne overtrædelser.

13. ANNONCER OG TREDJEPARTSINDHOLD

Ligesom mange abonnementsbaserede tjenester er der annoncer på vores tjenester.

Vores tjenester kan indeholde annoncer og kampagner, der tilbydes af tredjeparter og links til andre websteder eller ressourcer. Derudover kan vores tjenester give dig mulighed for at se en annonce i bytte for virtuelle varer. Hinge garanterer ikke, at du altid vil være berettiget til at se sådanne annoncer, eller at sådanne annoncer vil være tilgængelige. Hinge kan også tilvejebringe ikke-kommercielle links eller henvisninger til tredjeparter i dets indhold. Hinge er ikke ansvarlig for tilgængeligheden (eller manglende tilgængelighed) af eventuelle eksterne websteder eller ressourcer eller deres indhold. Derudover er Hinge ikke ansvarlig for, og godkender ikke, eventuelle produkter eller tjenester, der kan tilbydes af tredjepartswebsteder eller -ressourcer. Hvis du vælger at interagere med de tredjeparter, der stilles til rådighed via vores tjenester, vil en sådan parts vilkår regulere deres forhold til dig. Hinge er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING

Hinges erstatningsansvar er begrænset til det maksimale omfang tilladt ved gældende lovgivning.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER HINGE, DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, FØLGEMÆSSIGE, AFSKRÆKKENDE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, PØNALE, FASTE, ELLER ØGEDE SKADESERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE, UANSET OM AFHOLDT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER EVENTUELT TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, DER SKYLDES: (I) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTERNE, (II) EVENTUELLE BRUGERES ELLER TREDJEPARTERS ADFÆRD ELLER INDHOLD (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL INDHOLD, DER ER DEFINERET OVENFOR SOM 'MEDLEMSINDHOLD' ELLER 'DIT INDHOLD') I ELLER GENNEM BRUG AF ENHVER AF VORES TILKNYTTEDE SELSKABERS TJENESTER ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, ELLER (III) EVENTUEL UAUTORISERET ADGANG TIL, BRUG ELLER ÆNDRING AF DIT INDHOLD, SELV HVIS HINGE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, VIL HINGES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV, DER VEDRØRER TJENESTERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET EVENTUELLE BELØB, DU HAR BETALT TIL HINGE FOR TJENESTERNE I DEN PERIODE PÅ FIREOGTYVE (24) MÅNEDER UMIDDELBART INDEN DEN DATO, HVOR DU FØRSTE GANG ANLÆGGER SAG, DELTAGER I VOLDGIFT ELLER EVENTUELLE ANDRE SAGSANLÆG MOD HINGE, UANSET OM LOVBESTEMTE, VED LOV ELLER BILLIGHEDSRET, VED ENHVER DOMSTOL. DE BEGRÆNSNINGER AF SKADESERSTATNING, SOM ER FREMSAT I UMIDDELBART FOREGÅENDE SÆTNING, GÆLDER (i) UDEN HENSYN TIL ANSVARSGRUNDLAGET (MISLIGHOLDELSE, KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN VIS), (ii) UANSET TYPEN AF BRUD PÅ RETTIGHEDER, PRIVILEGIER ELLER FORPLIGTELSER, OG (iii) FOR ALLE EVENTS, TJENESTER OG DENNE AFTALE.

BESTEMMELSERNE VEDRØRENDE ANSVARSBEGRÆNSNING ANGIVET I DETTE AFSNIT 14 FINDER ANVENDELSE, SELV HVIS DINE RETSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE IKKE OPFYLDER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF VISSE SKADESERSTATNINGER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15. AFSNIT OM TVISTBILÆGGELSE

I det usandsynlige tilfælde, at vi har en juridisk tvist, parterne indvilliger i at fortsætte som følger, med undtagelse af hvor det er forbudt ifølge gældende lov.

Ethvert underafsnit i dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse, som er forbudt ifølge loven, skal ikke gælde for brugere, som er bosiddende i den retskreds, herunder underafsnit 15b, 15c, 15d, og 15e, som ikke skal gælde for brugere bosiddende inden for EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz. Den Europæiske Kommissions onlinetvistbilæggelsesplatform er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr. Hinge deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer indsendt til en forbrugervoldgiftsenhed for brugere, der er bosat i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz.

15a. UFORMEL TVISTBILÆGGELSESPROCES

Hvis du er utilfreds med vores tjenester af en hvilken som helst årsag, bedes du først kontakte Hinge-kundeservice, så vi kan forsøge at løse dine bekymringer uden behov for ekstern hjælp. Hvis du vælger at forfølge en tvist, et krav eller en uoverensstemmelse mod Hinge, gælder disse vilkår. I forbindelse med denne proces til tvistbilæggelse og voldgiftsprocedurerne fremsat i afsnit 15, betyder "Hinge" vores tilknyttede selskaber, medarbejdere, licensgivere og tjenesteudbydere.

Hinge værdsætter sit forhold til dig og sætter pris på den gensidige fordel, der opnås gennem uformel tvistbilæggelse. “Tvist” er enhver tvist, krav eller uoverensstemmelse mellem dig og Hinge, der opstår som følge af eller på nogen måde vedrører denne aftale (herunder eventuel påstået krænkelse af denne aftale), tjenesten eller vores forhold til dig. “Tvist”, som anvendt i denne aftale, skal have den bredest mulige betydning og omfatte krav, som opstod før denne eller eventuel tidligere aftale forelå, og krav, der opstod i denne aftales løbetid eller efter opsigelse af denne aftale (medmindre denne aftale erstattes af en efterfølgende aftale indgået mellem dig og Hinge). Hvis du har en tvist med Hinge (“din tvist”), før du formelt forfølger din tvist ved en voldgifts- eller småsagsdomstol, accepterer du først at (sende en detaljeret meddelelse (“meddelelse”) til CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA. Men hvis din tvist omfatter individuelle påstande om seksuelle overgreb eller seksuel chikane, der fandt sted i forbindelse med din brug af tjenesterne, er du ikke forpligtet til at sende en meddelelse, før du forfølger dine krav i overensstemmelse med afsnit 17. Hvis Hinge har en tvist med dig (“Hinges tvist”), accepterer Hinge først at sende en meddelelse til dig på din seneste e-mailadresse, der er registreret i vores optegnelser, eller hvis der ikke er registreret en e-mailadresse, andre kontaktoplysninger forbundet med din konto. Din meddelelse skal indeholde alle følgende oplysninger: (1) dit fulde navn, (2) oplysninger, der gør det muligt for Hinge at identificere din konto, herunder et billede eller skærmbillede af din profil, din adresse, mobiltelefonnummer, e-mailadresse, og fødselsdato, som du brugte til at registrere din konto, hvis nogen, og (3) en detaljeret beskrivelse af din tvist, herunder karakteren af og det faktuelle grundlag for dit/dine krav og den afhjælpning, du søger, med en tilsvarende beregning af dine påståede skadeserstatninger (hvis nogen). Du skal personligt underskrive denne meddelelse, før den træder i kraft. Hinges tvistmeddelelse skal ligeledes indeholde en detaljeret beskrivelse af Hinges tvist, som skal omfatte karakteren af og det faktuelle grundlag for dennes krav og den afhjælpning, denne søger, med en tilsvarende beregning af vores skadeserstatninger (hvis nogen). Du og Hinge accepterer derefter at forhandle i god tro i et forsøg på at løse tvisten. Som en del af disse forhandlinger i god tro kan Hinge anmode om en telefonkonference med dig for at diskutere din tvist, og du indvilliger i personligt at deltage med din advokat, hvis du er repræsenteret af en advokat. Ligeledes kan du anmode om en telefonkonference for at diskutere Hinges tvist med dig, og Hinge indvilliger i at få en repræsentant til at deltage. (For at undgå tvivl er Hinges opsigelse af din konto, som angivet i afsnit 4 ovenfor, ikke Hinges tvist med dig.) Denne uformelle proces bør føre til en løsning af tvisten. Hvis tvisten imidlertid ikke løses inden for 60 dage efter modtagelse af en fuldstændig meddelelse, og parterne ikke på anden måde gensidigt har accepteret en forlængelse af denne uformelle tvistbilæggelsesperiode, kan du eller Hinge indlede en voldgift (med forbehold for en parts ret til at vælge småsagsdomstol som angivet nedenfor).

Fuldførelse af denne uformelle tvistbilæggelse er en betingelse for at indgive eventuelt krav om voldgift eller søgsmål ved en småsagsdomstol (med undtagelse af individuelle påstande om seksuelt overgreb eller seksuel chikane, der forekommer i forbindelse med din brug af tjenesterne). Manglende fuldførelse deraf er en overtrædelse af aftalen. Forældelsesfristen og eventuelle tidsfrister for retsafgifter vil blive sat i bero, mens du og Hinge deltager i denne uformelle tvistbilæggelsesproces. Medmindre det er forbudt ifølge gældende lov, må voldgiftsudbyderen, National Arbitration and Mediation (“NAM”), ikke acceptere eller administrere noget krav om voldgift og skal administrativt lukke enhver voldgift, medmindre parten som fremsætter kravet om voldgift kan skriftligt attestere, at vilkårene og betingelserne for denne uformelle tvistbilæggelsesproces var helt opfyldt. En kompetent domstol vil være autoriseret til at håndhæve denne bestemmelse og påbyde behandling ved voldgift eller småsagsdomstol i overensstemmelse hermed.

Alle tilbud, løfter, adfærd, og erklæringer fremsat i løbet af den uformelle tvistbilæggelsesproces af enhver part, dennes agenter, medarbejdere, og advokater er fortrolige og kan ikke antages til noget formål i eventuelle efterfølgende retssager (undtagen i det omfang, det er nødvendigt skriftligt at bekræfte, at parten opfyldte kravene i denne uformelle tvistbilæggelsesproces, før en NAM-voldgift påbegyndes), forudsat at bevismaterialer, der på anden måde er antagelige eller som kan fremlægges, ikke afvises som ikke-antagelige, eller som ikke kan fremlægges.

15b. INDIVIDUEL AFHJÆLPNING: AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGESAG

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV, GIVER DU OG HINGE HVER ISÆR AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG OG RETTEN TIL AT INDBRINGE TVISTER FOR DOMSTOLE TIL FORDEL FOR INDIVIDUEL VOLDGIFT (MED UNDTAGELSE AF SMÅSAGSDOMSTOLE ELLER INDIVIDUELLE PÅSTANDE OM SEKSUELT OVERGREB ELLER SEKSUEL CHIKANE, DER FOREKOMMER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE, SOM BESKREVET HERI). DU OG HINGE GIVER HVER ISÆR AFKALD PÅ RETTEN TIL AT INDGIVE ELLER DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL MOD DEN ANDEN PART ELLER PÅ ANDEN VIS SØGE AFHJÆLPNING PÅ GRUPPEBASIS, HERUNDER I EVENTUELLE VERSERENDE SØGSMÅL MOD HINGE. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV, VIL DER IKKE VÆRE NOGEN RET ELLER BEMYNDIGELSE TIL, AT NOGET KRAV KAN AFGØRES VED VOLDGIFT ELLER RETSPROCES PÅ GRUPPE-, FÆLLES, REPRÆSENTATIVT ELLER KONSOLIDERET GRUNDLAG, ELLER VIA PRIVAT ADVOKAT. VOLDGIFTSMANDEN KAN TILKENDE DEN SAMME AFHJÆLPNING, SOM KAN TILKENDES I RETTEN FORUDSAT, AT VOLDGIFTSMANDEN KUN KAN AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE (HERUNDER PÅBUD ELLER KONSTATERENDE DOM) TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART, SOM SØGER EN KENDELSE OG KUN I DET OMFANG, DET ER NØDVENDIGT FOR AT AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE, SOM ER BERETTIGET AF DEN INDIVIDUELLE PARTS KRAV. VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE OM AFHJÆLPNING FOR, MOD ELLER PÅ VEGNE AF NOGEN, SOM IKKE ER EN PART I VOLDGIFTEN PÅ GRUPPE, FÆLLES, REPRÆSENTATIV ELLER PRIVAT ADVOKAT ALMEN BASIS. HVIS EN DOMSTOL FASTSLÅR, AT ENHVER AF BESTEMMELSERNE I DENNE PARAGRAF IKKE KAN HÅNDHÆVES I FORBINDELSE MED ET BESTEMT KRAV ELLER ANMODNING OM AFHJÆLPNING (SÅSOM VED ANMODNING OM ET OFFENTLIGT PÅBUD), OG ALLE APPELLER AF EN SÅDAN AFGØRELSE AFVISES OG EN SÅDAN AFGØRELSE STADFÆSTES, SÅ INDVILLIGER DU OG HINGE I, AT DET SPECIFIKKE KRAV ELLER DEN SPECIFIKKE ANMODNING OM AFHJÆLPNING SKAL BRINGES FOR RETTEN, MEN AT DEN SKAL UDSKYDES UNDER AFVENTNING AF INDIVIDUEL VOLDGIFT AF DE RESTERENDE KRAV OM AFHJÆLPNING, SOM DU HAR INDGIVET. HVIS DET FASTSLÅS, AT EN SPECIFIK PARAGRAF IKKE KAN HÅNDHÆVES, SKAL HELE DENNE BESTEMMELSE VEDRØRENDE VOLDGIFT (MED UNDTAGELSE AF AFKALD PÅ NÆVNINGESAG OG DEN UFORMELLE TVISTBILÆGGELSESPROCES) VÆRE UGYLDIG. DENNE PARAGRAF ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE VOLDGIFTSAFTALE.

15c. TVISTBILÆGGELSE GENNEM VOLDGIFT ELLER SMÅSAGSDOMSTOLE

Eventuel tvist (der ikke løses uformelt af Hinge-kundeservice eller som angivet i underafsnit 15a ovenfor) skal udelukkende løses gennem BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT, undtagen som specifikt angivet i dette afsnit om tvistbilæggelse. Uanset ovennævnte kan enten du eller Hinge vælge at anlægge et individuelt krav ved en småsagsdomstol, og individuelle påstande om seksuelt overgreb eller seksuel chikane, der forekommer i forbindelse med din brug af tjenesterne, kan anlægges i overensstemmelse med afsnit 17. Hvis anmodningen om at fortsætte foran en småsagsdomstol indgives efter start af voldgift, men før udnævnelse af en voldgiftsmand, skal en sådan voldgift lukkes administrativt af voldgiftsudbyderen (f.eks. NAM). Eventuel uoverensstemmelse vedrørende småsagsdomstolens kompetence skal udelukkende bestemmes af den pågældende småsagsdomstol. Ingen afgørelser truffet af en småsagsdomstol skal have præklusiv virkning i eventuel retssag, der involverer Hinge og andre end dig. I tilfælde af, at en sådan småsagsdomstol specifikt fastslår, at den har kompetence til at høre tvisten, skal du og Hinge afgøre tvisten ved voldgift i henhold til vilkårene i denne aftale. Alle andre problemstillinger (undtagen som ellers fremsat heri) skal udelukkende afgøres af voldgiftsmanden, herunder, men ikke begrænset til, omfanget af og muligheden for at håndhæve dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse, herunder spørgsmål vedrørende voldgiftsberettigelse, eventuel anmodning om at bringe sagen foran en småsagsdomstol, som fremsættes efter udnævnelse af en voldgiftsmand, og eventuel tvist om, hvorvidt en af parterne krænker eller misligholder afsnittet vedrørende tvistbilæggelse eller udtrykkeligt eller stiltiende har givet afkald på retten til at løse en sag ved voldgift. Hvis du eller Hinge gør indsigelser mod valget af småsagsdomstolen i jeres tvist, og en kompetent domstol beslutter, at valget af småsagsdomstolen ikke kan håndhæves, skal dette valg adskilles fra denne aftale i forbindelse med din tvist. En sådan retsafgørelse skal dog ikke betragtes som eller anses for at være bindende eller have præklusiv virkning med hensyn til enhver retssag, der involverer Hinge og andre end dig.

Enhver retsproces til håndhævelse af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, herunder en eventuel retsproces til at bekræfte, ændre eller annullere en voldgiftskendelse, kan anlægges i overensstemmelse med afsnit 17. I tilfælde af, at dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse ikke kan håndhæves af en hvilken som helst årsag, kan en eventuel retssag mod Hinge (med undtagelse af retssager ved småsagsdomstole) kun anlægges ved de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas. Du giver hermed uigenkaldeligt samtykke til disse domstoles personlige kompetence over dig til sådanne formål og giver afkald på enhver eventuel påstand om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

15d. PROTOKOLLER FOR INDIVIDUELLE VOLDGIFTSSAGER OG GRUPPEVOLDGIFTSSAGER

Dette underafsnit 15d gælder for tvister, som indgives til NAM efter fuldførelse af den uformelle tvistbilæggelsesproces beskrevet i underafsnit 15a ovenfor, og når hverken du eller Hinge har valgt småsagsdomstol. Enhver voldgift mellem dig og Hinge skal administreres af NAM i henhold til NAM's gyldige fyldestgørende regler og procedurer for tvistbilæggelse ("NAM-reglerne"), som gælder på tidspunktet for indgivelse af ethvert krav om voldgift indsendt til NAM, som ændret af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse. For en kopi af NAM-reglerne, bedes du besøge https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontakte NAM på NAM's National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 eller via e-mailadressen commercial@namadr.com. Hvis NAM er ude af stand til eller ikke vil udføre sine opgaver i henhold til denne aftale, skal parterne sammen blive enige om en alternativ administrator, som vil erstatte NAM og påtage sig NAM's rolle i overensstemmelse med denne aftale, og denne aftale vil være gældende i det omfang, den er i strid med voldgiftsudbyderens regler. Hvis parterne ikke er i stand til at blive enige, vil de anmode en kompetent domstol om at udpege en voldgiftsudbyder, der vil påtage sig NAM's opgaver i henhold til denne aftale, og denne aftale vil gælde i det omfang, den er i strid med voldgiftsudbyderens regler.

Parterne indvilliger i, at de følgende procedurer vil gælde for enhver voldgift, som indledes i henhold til dette afsnit om tvistbilæggelse (med forbehold for enhver af parternes valg af småsagsdomstol som beskrevet ovenfor):

 1. Indledning af en voldgiftssag – For at indlede en voldgiftssag skal du eller Hinge sende et krav om voldgift ("krav om voldgift") til NAM, som detaljeret beskriver kravet/kravene og anmodningen om afhjælpning i overensstemmelse med kravene i denne aftale og NAM-reglerne. Hvis du sender et krav om voldgift, skal du også sende det til Hinge på CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, inden for 7 dage efter levering af kravet om voldgift til NAM. Hvis Hinge sender et krav om voldgift, vil vi også sende det til den postadresse, vi har registreret for dig, inden for den samme periode på 7 dage. Hvis din postadresse ikke er tilgængelig, sender vi det til den e-mailadresse vi har registreret for dig, eller hvis vi ikke har en e-mailadresse, eventuelle andre kontaktoplysninger tilknyttet din konto. Voldgiftsmanden må ikke acceptere eller administrere noget krav om voldgift og skal administrativt lukke sådanne eventuelle krav om voldgift, som ikke skriftligt attesterer, at parten opfylder kravene fremsat i afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, eller hvis en af parterne vælger en småsagsdomstol som fremsat ovenfor.
 2. Gebyrer – Betalingen af NAM-gebyrer reguleres af NAM-reglerne, undtagen i det omfang, at sagen er del af en gruppevoldgiftssag (som defineret nedenfor), eller hvis NAM-gebyrerne og -omkostningerne (inklusive voldgiftsmandens gebyrer) betales af enhver af parterne og reallokeres efter ordre fra voldgiftsmanden efter det konstateres, at (a) en af parterne ikke overholdte afsnit 15 i denne aftale, (b) en sådan reallokering skal foretages i henhold til denne aftale, eller (c) reallokering på anden vis er tilladt i henhold til gældende lov. Efter du beviser over for Hinge, at du har økonomiske problemer, vil vi overveje en anmodning fra dig i god tro om at betale din del af den gældende forbrugerdel af indgivelsesgebyret. Hinge er forpligtet til at sikre, at forbrugeres omkostninger forbundet med voldgift ikke udgør en barriere for afgørelsen af tvister. Hvis Hinge indleder en voldgiftssag mod dig, betaler vi alle NAM-gebyrer.
 3. Voldgiftsmanden – Voldgiften udføres af en enkelt, neutral voldgiftsmand ("voldgiftsmanden") med bistand fra en hvilken som helst procesansvarlig voldgiftsmand som udnævnt ifølge NAM-reglerne. (Udtrykket “voldgiftsmand” gælder for både voldgiftsmanden for kravet og den procesansvarlige voldgiftsmand). Hvis nogen af parterne har valgt en høring, skal voldgiftsmanden være samme sted som eller nær din bopæl. Voldgiftsmanden er bundet af og skal overholde denne aftale. I tilfælde af, at NAM-reglerne er i modstrid med denne aftale, skal aftalevilkårene have forrang. Hvis voldgiftsmanden vurderer, at streng anvendelse af eventuelt vilkår i afsnit 15 af denne aftale (med undtagelse af valget af småsagsdomstole, som skal bestemmes af småsagsdomstolen) ville resultere i en uretfærdig voldgift (“uretfærdigt vilkår”), har voldgiftsmanden myndigheden til at ændre det uretfærdige vilkår i det omfang, som er nødvendigt for at garantere en retfærdig voldgift, der er i overensstemmelse med brugsvilkårene (det “ændrede vilkår”). Ved bestemmelse af indholdet af et ændret vilkår, skal voldgiftsmanden vælge et vilkår, som nærmest udtrykker hensigten med det uretfærdige vilkår.
 4. Dispositive anmodninger – Parterne accepterer, at voldgiftsmanden skal være autoriseret til at overveje dispositive anmodninger uden en mundtlig høring af bevismateriale. Der kan anmodes om dispositive anmodninger under følgende omstændigheder: (a) inden for 30 dage efter udnævnelse af voldgiftsmanden, kan en part anmode om indgivelse af en dispositiv anmodning baseret på processkrifterne, og (b) højst 30 dage før høringen af bevismateriale, kan en part anmode om indgivelse af en dispositiv anmodning om en summarisk afgørelse baseret på parternes processkrifter og det indgivne bevismateriale.
 5. Fremlæggelse af oplysninger – Hver part kan (a) anmode om relevante, ikke-fortrolige dokumenter fra den anden part, og (b) anmode om, at den anden part fremlægger bekræftede svar på højst 5 relevante spørgsmål (inklusive underafsnit). Medmindre begge parter indvilliger i noget andet, må ingen anden form for fremlæggelse af oplysninger (inklusive vidneudsagn) benyttes. Alle sådanne anmodninger om fremlæggelse af oplysninger skal forkyndes for den anden part inden for 21 dage efter udnævnelsen af voldgiftsmanden. Den besvarende part skal give den anmodende part alle relevante, ikke-fortrolige dokumenter, svar på de stillede spørgsmål underskrevet af parterne selv og/eller eventuelle indsigelser mod anmodningerne inden for 30 dage efter modtagelse af anmodningerne, eller i tilfælde af en indsigelse mod nogen anmodning om fremlæggelse af oplysninger, 30 dage efter voldgiftsmanden bilægger tvisten. Hvis en af parterne anmoder voldgiftsmanden om at overveje en dispositiv anmodning vedrørende processkrifterne, vil tidsfristerne for sådan skriftlig fremlæggelse af oplysninger blive forlænget indtil 30 dage efter voldgiftsdommerens endelige beslutning vedrørende en sådan dispositiv anmodning. Hvis parterne, efter at de mødes og drøfter tvisten, ikke kan blive enige om en tvist vedrørende fremlæggelse af oplysninger eller en anmodning om forlængelse, skal den pågældende sag straks indsendes til voldgiftsmanden til bilæggelse. Ved afgørelse af eventuel tvist vedrørende fremlæggelse af oplysninger, skal voldgiftsmanden tage hensyn til karakteren, beløbet og omfanget af det underliggende voldgiftskrav, omkostningerne og anden indsats, der ville være involveret i at tilvejebringe den anmodede fremlæggelse af oplysninger, sagens tidsplan, og i hvilket omfang den anmodede fremlæggelse af oplysninger er nødvendig for passende forberedelse af et krav eller forsvar, samt NAM's målsætning om at finde effektive og økonomisk rimelige løsninger. Bevisbyrden for fastlæggelse af en “vægtig grund” til eventuel yderligere fremlæggelse af oplysninger, ligger hos den begærende part.
 6. Fortrolighed – Efter enhver af parternes anmodning herom, skal voldgiftsmanden udstede et påbud, der kræver, at fortrolige oplysninger tilhørende enhver af parterne, der blev videregivet under voldgiften (uanset om i dokumentform eller mundtligt), ikke kan bruges eller videregives, undtagen i forbindelse med voldgiften eller en retssag for at håndhæve voldgiftskendelsen, og at eventuel tilladt arkivering af fortrolige oplysninger af retten skal forsegles.
 7. Voldgiftshøring – Du og Hinge er berettiget til en retfærdig høring af bevismateriale (dvs. domsforhandling) foran voldgiftsmanden. Voldgiftssager er som regel enklere og mere strømlinede end retssager og andre retsprocesser. Parterne accepterer at give afkald på alle mundtlige høringer og indsender i stedet alle tvister til voldgiftsmanden til kendelse baseret på skriftlige indgivelser og andet bevismateriale, som parterne måtte aftale, medmindre en part anmoder om en mundtlig høring inden for 10 dage, efter den sagsøgte indleverer et svar. Hvis der anmodes om en mundtlig høring af bevismateriale, skal parterne være personligt til stede under høringen, uanset om nogen af parterne har antaget en advokat. Begge parter skal personligt være til stede under høringen. Enhver parts manglende personlige tilstedeværelse under høringen uden en henstand af en god grund beordret af voldgiftsmanden vil resultere i en udeblivelsesdom mod denne part.
 8. Voldgiftskendelse – Uanset formatet skal voldgiftsmanden fremlægge en velbegrundet skriftlig afgørelse inden for 30 dage efter høringen, eller, hvis der ikke blev afholdt nogen høring, inden for 30 dage efter at eventuelle indsigelser eller supplerende erklæringer forfalder. Afgørelsen skal tydeligt angive den tildelte fritagelse, om nogen, og indeholde en kort redegørelse for årsagerne til kendelsen. Voldgiftskendelsen er kun bindende mellem dig og Hinge, og den vil ikke have nogen præklusiv virkning i en anden voldgiftssag eller retsproces, som involverer en anden part. Voldgiftsmanden kan dog vælge at tage kendelser fra andre voldgiftssager, som involverer en anden part, i betragtning. Voldgiftsmanden kan tilkende gebyrer og omkostninger ifølge NAM-reglerne eller i det omfang, sådanne gebyrer og omkostninger kan tilkendes i retten. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, voldgiftsmandens evne til at tilkende gebyrer og omkostninger, hvis voldgiftsmanden bestemmer, at et krav eller forsvar er unødigt eller fremsat med et uvedkommende formål eller med henblik på chikane eller i ond tro.
 9. Tilbud om forlig – Den indklagede kan, men er ikke forpligtet til, at fremsætte et skriftligt tilbud om forlig til modparten på et hvilket som helst tidspunkt før bevishøringen eller, hvis en dispositiv begæring er tilladt, før den dispositive begæring imødekommes. Beløbet eller vilkårene i et eventuelt forligstilbud må ikke videregives til voldgiftsmanden, før efter voldgiftsmanden har afsagt en kendelse vedrørende kravet. Hvis kendelsen blev afsagt til fordel for modparten og er mindre end den sagsøgtes forligstilbud, eller hvis kendelsen er til fordel for den sagsøgte, skal modparten betale den sagsøgtes omkostninger, som denne pådrog sig efter fremsættelse af tilbuddet, herunder eventuelle advokatsalærer. Hvis nogen gældende lov eller retspraksis forbyder nogen ombytning af omkostninger afholdt under voldgiftssagen, skal tilbuddet i denne bestemmelse tjene til at standse akkumuleringen af omkostninger, som den begærende part måtte være berettiget til under det retsgrundlag, hvorpå denne sagsøger.
 10. Gruppevoldgiftssager – Hvis der på noget tidspunkt er 25 eller flere lignende krav fremsat i en voldgiftssag mod Hinge eller relaterede parter af de(n) samme koordinerende advokat eller de samme enheder ("gruppevoldgiftssag"), i overensstemmelse med definitionen af og kriterierne for gruppevoldgiftsager i NAM's supplerende regler og procedurer vedrørende gruppevoldgiftssager og tvistbilæggelse ("NAM's regler for gruppevoldgiftssager", som kan tilgås på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), skal nedenstående yderligere protokoller gælde.
  1. Hvis du eller din advokat fremsætter et krav om voldgift, som hører ind under definitionen af gruppevoldgiftssager, som der henvises til ovenfor, indvilliger du i, at dit krav om voldgift skal være underlagt de yderligere protokoller, som er fremsat i dette underafsnit om gruppevoldgiftssager. Du erkender endvidere, at afgørelsen af din tvist kan forsinkes, og at enhver eventuel gældende forældelsesfrist skal beregnes fra tidspunktet for beslutning om viderebehandling af de første sager, indtil din sag vælges som en bellwether-sag (toneangivende sag).
  2. NAM's regler for gruppevoldgiftssager vil gælde, hvis din tvist af NAM alene, efter eget skøn og i henhold til deres regler og dette afsnit om tvistbilæggelse, anses for at være del af en gruppevoldgiftssag. Et sådant valg af NAM's regler om gruppevoldgiftssager og den relaterede gebyroversigt skal træffes af enten dig eller Hinge skriftligt og indsendes til NAM og alle parter.

   Bellwether-sager (toneangivende sager. Domstole og voldgiftsadminstratorer opfodrer til bellwether-sager (toneangivende sager), når der er flere tvister, der involverer lignende krav mod den samme eller relaterede parter. For det første sæt bellwether-sager, skal advokaten for de begærende parter (herunder dig) i gruppevoldgiftssagerne og advokaten for Hinge hver især vælge 15 krav om voldgift (30 i alt), der skal bringes for retten, og højst de 30 voldgifter skal indgives, behandles, afgøres eller være verserende på et sådant tidspunkt, og hver af de 30 voldgifter skal varetages af en forskellig voldgiftsmand. I denne periode må ingen andre krav om voldgift, som er del af gruppevoldgiftssagerne, indgives, behandles, afgøres eller være verserende. Hvis parterne ikke er i stand til at løse de resterende krav om voldgift, efter at det første sæt af bellwether-sager afgøres ved voldgift eller løses på anden måde, vil parterne fortsætte med at deltage i bellwether-sagerne i yderligere fire (4) runder, og øge antallet af krav om voldgift, der vælges af advokaten for hver part, med fem (5) i hver runde, således at i anden runde skal advokaten for de begærende parter og advokaten for Hinge hver især vælge yderligere 20 krav om voldgift (40 i alt), i tredje runde, 25 hver (50 i alt), i fjerde runde, 30 hver (60 i alt), og i femte runde 35 hver (70 i alt). I hver runde skal en anden voldgiftsmand præsidere over hver af de individuelle voldgifter, og under disse yderligere runder af bellwether-sagerne kan ingen andre krav om voldgift, der er en del af gruppevoldgiftssagerne, indgives, behandles eller afgøres, når de først er valgt af den proceduremæssige voldgiftsmand. Efter første runde af bellwether-sager, men før anden runde af bellwether-sager, skal parternes advokat deltage i en global mægling foran en pensioneret føderal dommer eller statsdomstol-dommer (medmindre parterne aftaler andet), hvor Hinge skal betale mæglerens gebyrer.

   Efter anden, tredje, fjerde og femte runde af bellwether-sagerne, skal advokaterne for begge parter drøfte yderligere mægling og opsøge muligheder for at løse de resterende krav om voldgift, men vil kun fortsætte med mægling efter samtykke fra advokaterne for alle parter.

   Hvis parterne ikke er i stand til at løse de resterende krav om voldgift efter at det femte sæt af bellwether-sager afgøres ved voldgift eller løses på anden måde, og parterne beslutter ikke at fortsætte med yderligere runder af bellwether-sager, skal advokaten for de begærende parter og advokaten for Hinge drøfte en retfærdig proces med NAM for individuelt at afgøre de resterende krav om voldgift.

   Under denne proces vil den proceduremæssige voldgiftsmand træffe den endelige afgørelse om antallet af krav om voldgift, der kan bringes for retten individuelt til enhver tid, samt en metode til at udvælge hvilke krav om voldgift, der vil blive bragt for retten under hensyntagen til antallet af individuelle voldgifter, som advokaten for de begærende parter og advokaten for Hinge er i stand til med rimelighed at administrere på samme tid, samt antallet af individuelle voldgifter, som NAM er i stand til at administrere. Et krav om voldgift, der ikke var inkluderet i bellwethering-processen, vil kun blive anset for indgivet, behandlet eller afgjort, når det ervalgt af den proceduremæssige voldgiftsmand. På ethvert tidspunkt efter at det første sæt af krav om voldgift er løst (30 krav om voldgift i alt), kan parterne indvillige i at give afkald på bellwether-sagerne for eventuelle yderligere krav om voldgift, der anses for at være en del af gruppevoldgiftssagerne. Gebyrer forbundet med et krav om voldgift, der er inkluderet i gruppevoldgiftssagerne, herunder gebyrer, som Hinge og de begærende parter (herunder dig) skylder, skal først betales, efter at kravet om voldgift vælges til fremlæggelse for retten som del af et sæt bellwether-sager, eller efter det vælges af den proceduremæssige voldgiftsmand til fremlæggelse for retten efter afslutningen af bellwether-sagerne, og således udvælges korrekt til indgivelse, behandling og afgørelse.
   Parterne opfordres til at mødes og forhandle i hele denne proces vedrørende måder til at strømline sagerne på, herunder drøftelse af potentielle måder til at øge antallet af krav om voldgift, der skal afgøres i sæt af faseinddelte bellwether-sager. Begge parter kan forhandle med NAM om at reducere og udskyde gebyrer og strømline procedurer. Hvis du er en begærende part i en gruppevoldgiftssag, skal eventuel gældende forældelsesfrist (eller anden gældende forældelsesperiode) udsættes fra og med det tidspunkt, hvor du indleder den uformelle tvistbilæggelsesproces, der er angivet i aftalens underafsnit 15a, og hvis de første gruppevoldgiftssagers krav om voldgift, der vælges til det indledende sæt af bellwether-sager, er blevet indgivet, vil dine krav forblive udsat, indtil dit krav om voldgift enten vælges af advokaterne for parterne i bellwether-sagerne eller vælges af den proceduremæssige voldgiftsmand efter afslutning af bellwether-sagerne. En kompetent domstol beliggende i et værneting, som er tilladt i henhold til afsnit 17 af aftalen, skal have beføjelsen til at håndhæve dette underafsnit.
  3. Du og Hinge er enige om, at vi hver især værdsætter integriteten og effektiviteten af processen ved voldgift og småsagsdomstole, og ønsker at benytte denne proces til retfærdig bilæggelse af ægte og oprigtige tvister mellem os. Du og Hinge anerkender og accepterer at handle i god tro for at sikre retfærdig bilæggelse af ægte og oprigtige tvister. Parterne accepterer endvidere, at anvendelse af disse procedurer forbundet med gruppevoldgiftssager er passende udarbejdet til at resultere i effektiv og retfærdig afgørelse af sådanne sager.

15e. FREMTIDIGE ÆNDRINGER OG TILBAGEVIRKENDE KRAFT

Dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelser gælder for alle tvister mellem parterne, herunder for eventuelle krav, der allerede er gjort gældende mod dig eller Hinge inden dit samtykke til denne aftale og til eventuelle krav, som måtte blive gjort gældende mod dig eller Hinge efter dit samtykke til denne aftale. Desuagtet eventuelle bestemmelser i denne aftale om det modsatte, kan du vælge at fravælge den tilbagevirkende kraft af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse for krav, der er blevet gjort gældende mod dig eller mod Hinge inden tidspunktet for dit samtykke til aftalen. Du kan fravælge dette ved at sende os en skriftlig meddelelse til den følgende e-mailadresse inden for 30 dage, efter du giver dit samtykke til denne aftale: OptOut@hinge.co. Undlad venligst at rette forespørgsler om kundeservice til OptOut@hinge.co, da de ikke vil blive besvaret; sådanne forespørgsler skal rettes til kundeservice på hello@hinge.co. Du skal inkludere tilstrækkelig information til at identificere din konto/dine konti såsom e-mailadressen eller telefonnummeret forbundet med din konto/dine konti og skal inkludere en erklæring om, at du fravælger den tilbagevirkende kraft for dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse. Bemærk: Hvis du fravælger den tilbagevirkende kraft af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, vil du stadig være underlagt og bundet af eventuelle afsnit vedrørende tvistbilæggelse og voldgiftsprocedurer, som du tidligere accepterede, herunder eventuelle afsnit vedrørende voldgiftsbestemmelser, afkald på gruppesøgsmål og tilbagevirkende kraft. Parterne vil desuden, uanset om du fravælger den tilbagevirkende kraft af disse ændringer, bilægge eventuelle krav, som gøres gældende mod dig eller Hinge efter dit samtykke til denne aftale i overensstemmelse med dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse

16. GÆLDENDE LOVGIVNING

Lovgivningen i Texas og Federal Arbitration Act finder anvendelse ved enhver tvist (undtagen hvor forbudt ved lov).

Lovgivningen i Texas, USA, uden hensyntagen til dennes lovkonfliktregler, skal udtrykkeligt gælde for enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller vores tjenester, og tvistbilæggelsesprocessen, der er angivet i afsnit 15, skal være underlagt Federal Arbitration Act.

I EU og EØS gælder valget af gældende lov i Texas ikke, hvis en obligatorisk forbrugerbeskyttelseslov udtrykkeligt forbyder et sådant valg af lovbestemmelser.

17. VALG AF VÆRNETING/FORUM

I det videst mulige omfang det er tilladt ved lov, skal eventuelle krav, der ikke indgives til voldgift af en hvilken som helst årsag, afgøres ved retssag i Dallas County, Texas (med undtagelse af krav, der anlægges ved småsagsdomstole eller for brugere bosat i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz eller i en anden retskreds, hvor forbudt ved lov).

Med undtagelse af, hvor det er forbudt ved lov, herunder for brugere, der er bosiddende i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz, som kan indgive krav i deres bopælsland i overensstemmelse med gældende lovgivning, og med undtagelse af krav, som høres ved en småsagsdomstol, som fremsat i afsnit 15, vil alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale (herunder eventuelle anfægtelser af bestemmelsen om afkald på gruppesøgsmål i underafsnit 15b), vores tjenester, eller dit forhold til Hinge, der af en hvilken som helst årsag ikke skal afgøres ved voldgift eller indgives til en småsagsdomstol, udelukkende blive afgjort ved de føderale eller statslige domstole beliggende i Dallas County, Texas, USA. Du og Hinge giver samtykke til udøvelsen af personlig kompetence tilhørende domstole i staten Texas og giver afkald på eventuel påstand om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

18. SKADESLØSHOLDELSE AF DIG

Du accepterer at skadesløsholde Hinge, hvis der indgives et krav mod Hinge på grund af dine handlinger.

Hvis tilladt ved lov, accepterer du, i det omfang tilladt ved gældende lovgivning, at skadesløsholde, forsvare og fritage Hinge, vores tilknyttede selskaber og deres og vores respektive ledere, direktører, agenter og medarbejdere for og mod enhver og alle klager, forlangender, krav, skadeserstatninger, tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, der skyldes, opstår som følge af eller på enhver måde vedrører din adgang til eller brug af vores tjenester, dit indhold, din adfærd over for andre brugere, eller din krænkelse af denne aftale. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE SKADESLØSHOLDELSE, SÅ DELE AF ELLER HELE DETTE AFSNIT GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

19. ACCEPT AF VILKÅR

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vilkårene i denne aftale.

Ved at bruge vores tjenester, uanset om det er gennem en mobilenhed, mobilapplikation eller computer, accepterer du at være bundet af (i) disse vilkår, som vi kan ændre fra tid til anden, (ii) vores privatlivspolitik, cookiepolitik, medlemsprincipper og sikkerhedstips til dating (iii) eventuelle yderligere vilkår ved køb. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, er du ikke berettiget til at bruge vores tjenester.

Alle stedord og eventuelle variationer deraf skal anses for at henvise til hankøn, hunkøn, intetkøn, ental eller flertal, som krævet af identiteten af de enheder eller personer, der henvises til.

20. HELE AFTALEN

Denne aftale erstatter eventuelle tidligere aftaler eller erklæringer.

Disse vilkår, sammen med privatlivspolitikken, cookiepolitikken, medlemsprincipperne, og sikkerhedstipsene til dating, samt eventuelle yderligere vilkår ved køb, indeholder hele aftalen mellem dig og Hinge vedrørende brugen af vores tjenester. Vilkårene erstatter alle tidligere aftaler, erklæringer og ordninger mellem os, uanset om de er skriftlige eller mundtlige. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår findes ugyldig, ulovlig eller på anden måde uden retskraft, skal de resterende vilkår forblive fuldt ud gældende. Virksomhedens undladelse af at udøve eller håndhæve eventuel rettighed eller bestemmelse i disse vilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Du accepterer, at din Hinge-konto ikke kan overføres, og at alle dine rettigheder til din konto og dens indhold ophører ved din død, medmindre andet er foreskrevet ved lov. Alle rettigheder og licenser, der tildeles herunder, kan ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af os uden begrænsning. Intet agentur-, partnerskabs-, joint venture-, tillids- eller andet særligt forhold eller ansættelse oprettes som følge af disse vilkår, og du skal ikke fremsætte eventuelle erklæringer på vegne af eller binde Hinge på nogen måde.

21. SÆRLIGE STATSVILKÅR

Der gælder særlige vilkår i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin

For abonnenter, der er bosiddende i New York:

 • Tjenesterne garanterer ikke et eventuelt antal af “henvisninger” - snarere er tjenesternes funktionalitet således, at abonnenten kan se så mange profiler, som han/hun ønsker.
 • Ved skriftlig meddelelse leveret til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan abonnenter sætte deres abonnement i bero i op til et år.
 • Hvordan dine oplysninger bruges, og hvordan du kan få indsigt i dine oplysninger, er angivet i afsnit 5 og vores databeskyttelsespolitik.
 • Du kan gennemgå New York Dating Service Consumer Bill of Rights her.

For abonnenter, der er bosiddende i North Carolina:

 • Du kan gennemgå rettighederne tilhørende købere i North Carolina her.

For abonnenter, der er bosiddende i Illinois, New York, North Carolina og Ohio:

 • Vores tjenester er bredt tilgængelige i USA – hvis du mener, at du er flyttet uden for et sted, hvor vi leverer tjenesterne, bedes du kontakte os via skriftlig meddelelse leveret til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, og vi vil samarbejde med dig om at levere alternative tjenester eller en refusion.

For abonnenter, der er bosiddende i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din ret til at opsige – Du kan opsige dit abonnement uden strafgebyr eller forpligtelse til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. I tilfælde af, at du dør før udløbet af din abonnementsperiode, skal dit bo være berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter din død. I tilfælde af, at du bliver handicappet (så du ikke er i stand til at bruge vores tjenester) før udløbet af din abonnementsperiode, er du berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter dit handicap ved at underrette virksomheden på samme måde, som du anmoder om en refusion som beskrevet ovenfor i afsnit 8.

22. SÆRLIGE LANDESPECIFIKKE VILKÅR

Særlige vilkår gælder i Danmark.

For abonnenter bosiddende i Danmark:

 • Hvis du ønsker at udøve din ret til annullering, kan du udfylde og sende nedenstående standardformular til annullering. BEMÆRK: Hvis du har købt dit abonnement gennem Apple, skal opsigelsen eller annulleringen sendes til Apple.
 • Undtagelse fra retten til annullering: Du kan ikke annullere en ordre, der omfatter en levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis ordrebehandlingen er begyndt med dit udtrykkelige, forudgående samtykke og anerkendelse af, at du derved giver afkald på din ret til annullering. Dette gælder, for eksempel, for køb af virtuelle varer. Det betyder, at disse typer af køb er ENDELIGE OG IKKE KAN BYTTES ELLER REFUNDERES.

Til MTCH Technology Services Limited, Tinder, Attn: Cancellations, MTCH Technology Services Limited, 1 Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland D02PY28, e-mail: legaldept@match.com.

Jeg erklærer hermed, at jeg ønsker at udøve min fortrydelsesret i forbindelse med min købsaftale for leveringen af følgende tjenester

Ordrenummer:

Ordredato:

Kundens navn:

Kundens adresse:

Kundens e-mailadresse:

Kundens telefonnummer:

Dato: