Skip to main

Bruksvilkåravtale

Bruksvilkåravtale

Trer i kraft den 28.02.2022

California-abonnenter: Du kan avslutte abonnementet uten straff eller forpliktelse når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du har abonnert på en ekstern tjeneste (f.eks. Apple ID, Google Play), må du kansellere gjennom den eksterne tjenesten, som beskrevet nærmere i avsnitt 8a. Hvis du abonnerte gjennom din Apple ID, håndteres refusjoner av Apple, ikke Hinge. Du kan be om refusjon fra Apple via din Apple ID-konto på telefonen din eller på https://getsupport.apple.com. Alle andre brukere kan be om refusjon ved å kontakte Hinge-kundeservice på hello@hinge.co, eller ved å sende eller levere et signert og datert varsel om at du, kjøperen, kansellerer denne avtalen eller ord med lignende virkning. Inkluder også navnet ditt og e-postadressen, telefonnummeret eller annen unik identifikator du brukte til å registrere deg for kontoen din. Dette varselet skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Selskapets forretning gjennomføres delvis ved adressen 809 Washington St., New York, New York 10014. Du kan få tilsendt disse bruksvilkårene («vilkår») via e-post ved å sende et brev til Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I henhold til Cal. Civ. Code §1789.3, kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig hos Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

Vi har tatt med korte sammendrag i begynnelsen av hvert avsnitt for å gjøre det enklere for deg å lese og forstå denne avtalen. Sammendragene erstatter ikke teksten i hver del, og du bør fremdeles lese hver del i sin helhet.

1. INTRODUKSJON

Ved å få tilgang til eller bruke Hinges tjenester, samtykker du til å være bundet av denne bruksvilkårsavtalen («vilkårene» eller «avtalen»), inkludert våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper, og sikkerhetstips for dating, så det er viktig at du leser denne avtalen og disse retningslinjene og prosedyrene nøye for du oppretter en konto.

GÅ GRUNDIG GJENNOM TVISTELØSNINGSBESTEMMELSENE I AVSNITT 15 NEDENFOR. DISSE STYRER MÅTEN KRAV VIL BLI TATT HÅND OM MELLOM DEG OG HINGE. DISSE BESTEMMELSENE INKLUDERER EN OBLIGATORISK FØR-VOLDGIFTS UFORMELL TVISTELØSNINGSPROSESS, EN VOLDGIFTSAVTALE, VALG AV SIVILRETT, FRASIGELSE AV MASSESØKSMÅL, YTTERLIGERE PROSEDYRER FOR MASSEVOLDGIFTSREGISTRERINGER OG FRASIGELSE AV JURYRETTSSAK SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER. UNDER VOLDGIFT ER DET TYPISK MINDRE OPPDAGELSER OG APPELLGJENNOMGANG ENN I EN DOMSTOL.

Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen, så sjekk denne siden regelmessig for oppdateringer.

Velkommen til Hinge, drevet av MTCH Technology Services Limited («MTCH Technology») for brukere i Den europeiske unionen («EU»), Det europeiske samarbeidsområdet («EØS»), Storbritannia eller Sveits og drevet av Hinge, Inc. for alle andre brukere. Som brukt i denne avtalen, skal begrepene «Hinge», «oss», «vi», «selskapet» og «vår» henvise til Hinge, Inc. og/eller MTCH Technology Services Limited, etter behov. Samlet kan du og Hinge refereres til som «partene» eller separat som «part».

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenestene våre på www.hinge.co («nettstedet»), Hinge-mobilapplikasjonen («appen»), eller andre plattformer eller tjenester Hinge kan tilby (samlet kalt «tjenesten» eller «tjenestene» våre), samtykker du i, og er bundet av, denne avtalen. Denne avtalen gjelder for alle som har tilgang til eller bruker Tjenestene våre, uavhengig av registrerings- eller abonnementsstatus.

Din tilgang til og bruk av våre tjenester er også underlagt retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper og sikkerhetstips for dating og eventuelle vilkår som er offentliggjort og samtykket til av deg når du kjøper tilleggsfunksjoner, produkter eller tjenester fra Hinge («tilleggsvilkår ved kjøp»), som er innlemmet i denne avtalen ved referanse. Hvis du ikke ønsker å være bundet av denne avtalen, må du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene når som helst. Varsel om eventuelle vesentlige endringer blir publisert på denne siden med en oppdatert ikrafttredelsesdato. Under visse omstendigheter kan vi varsle deg om en endring i vilkårene via e-post eller på andre måter, men du er imidlertid ansvarlig for å sjekke denne siden regelmessig for eventuelle endringer. Din fortsatte tilgang til eller bruk av våre tjenester utgjør din pågående aksept av enhver endring, og du vil som et resultat være juridisk bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke godtar en endring i vilkårene, må du umiddelbart slutte å få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

2. KONTOKVALIFIKASJON; DITT ANSVAR

Før du oppretter en konto på Hinge, må du sørge for at du er kvalifisert til å bruke tjenestene våre. Dette avsnittet beskriver også hva du kan og ikke kan gjøre når du bruker tjenestene, samt rettighetene du gir Hinge.

Du er ikke autorisert til å opprette en konto eller bruke tjenestene med mindre alt som følger er sant, og ved å bruke tjenestene våre erklærer og garanterer du at:

 • Du er minst 18 år gammel
 • Du er juridisk kvalifisert til å inngå en bindende kontrakt med Hinge.
 • Du søker et meningsfullt forhold.
 • Du befinner deg ikke i et land som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som er utpekt av amerikanske myndigheter som et land som støtter terrorisme.
 • Du er ikke på noen liste over personer som er forbudt å gjøre forretninger med USA
 • Det er ikke forbudt ved lov å bruke tjenestene våre
 • Du har ikke begått, blitt dømt for eller bestridt et lovbrudd eller en straffbar handling (eller forbrytelse av lignende alvorlighetsgrad), en sexforbrytelse eller noen forbrytelse som involverer vold eller en trussel om vold, med mindre du har mottatt benådning for en ikke-voldelig forbrytelse og vi har avgjort at du sannsynligvis ikke vil være en trussel mot andre brukere av tjenestene våre
 • Du er ikke påkreved å registrere deg som seksuallovovertreder i noe delstatlig, føderalt eller lokalt seksuallovovertrederregister
 • Du har ikke mer enn én konto på våre tjenester og
 • Du har ikke tidligere blitt fjernet fra våre tjenester eller våre tilknyttede selskapers tjenester av oss eller våre tilknyttede selskaper, med mindre du har vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til å opprette en ny konto.

Hvis du til enhver tid ikke lenger oppfyller disse kravene, vil all autorisasjon til å få tilgang til tjenestene eller systemene våre automatisk tilbakekalt og du må umiddelbart slette kontoen din, og vi beholder retten til å fjerne tilgangen til våre tjenester uten advarsel.

Du samtykker i å:

 • Overholde disse vilkårene og sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
 • Overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, personvernlover, lover om immaterielle rettigheter, lover mot søppelpost og regulatoriske krav
 • Bruke den nyeste versjonen av nettstedet og/eller appen
 • Behandle andre brukere på en høflig og respektfull måte, både på og utenfor våre tjenester og følge våre medlemsprinsipper.
 • Være respektfull når du kommuniserer med noen av våre representanter for kundeservice eller andre ansatte
 • Gjennomgå sikkerhetstipsene, og
 • Opprettholde et sterkt passord og ta rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til innloggingsinformasjonen din.
 • Presentere deg respektfullt og autentisk ved å legge til minst ett bilde som viser ansiktet ditt.

Du samtykker til at du ikke vil:

 • Gi feil opplysninger om din identitet, alder, nåværende eller tidligere stillinger, kvalifikasjoner eller tilknytninger til en person eller enhet
 • Bruke tjenestene på en måte som skader tjenestene eller forhindrer deres bruk av andre brukere
 • Bruke tjenestene våre på en måte som forstyrrer, ødelegger eller negativt påvirker plattformen, serverne eller våre tjenesters nettverk.
 • Bruke Tjenestene våre for eventuelle skadelige, ulovlige eller avskyelige formål
 • Trakassere, mobbe, forfølge, skremme, angrep, ærekrenkelse, skade eller på annen måte skremme noen person
 • Legge ut eller dele forbudt innhold (se nedenfor)
 • Be om passord for et eller annet formål eller personidentifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre brukere eller spre en annen persons personopplysninger uten vedkommendes tillatelse.
 • Be om penger eller andre ting av verdi fra en annen bruker, enten som gave, lån eller kompensasjonsform
 • Bruke en annen brukers konto
 • Bruke våre tjenester i forhold til svindel, en pyramidespillordning eller annen lignende praksis eller
 • Bryte vilkårene i lisensen som er gitt deg av Hinge (se punkt 6 nedenfor).
 • Avsløre privat eller proprietær informasjon som du ikke har rett til å offentliggjøre
 • Kopiere, modifisere, overføre, distribuere, eller skape derivative verk fra noe medlemsinnhold eller vårt innhold eller noen opphavsrettslige materialer, bilder, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter, annet innhold eller annen rettighetsbeskyttet informasjon som er tilgjengelig gjennom tjenestene våre uten Hinges skriftlige forhåndssamtykke
 • Uttrykke eller la underforstå at eventuelle utsagn du kommer med, er støttet av Hinge
 • Bruke noen slags robot-, søker-, nettstedssøker-/innhenterapplikasjon, stedfortreder eller manuell eller automatisk innretning, metode eller prosess for å aksessere, hente inn, indeksere, «dataminere» eller på noe annet vis reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen i eller presentasjonen av tjenestene våre eller innholdet i disse
 • Laste opp virus eller annen skadelig kode eller på annet vis kompromittere sikkerheten til tjenestene våre
 • Forfalske overskrifter eller på annet vis manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen av informasjon som overføres til eller gjennom tjenestene våre
 • «Innramme» eller «avspeile» noen del av tjenestene våre uten Hinges skriftlige forhåndssamtykke
 • For noe slags formål å bruke metatagger eller koder eller andre innretninger som inneholder mulig referanser til Hinge eller plattformen (eller eventuelt/eventuell varemerke, handelsnavn, tjenestemerke, logo eller slagord tilhørende Hinge) for å lede noen til et annet nettsted
 • Modifisere, tilpasse, viderelisensiere, oversette, selge, reversfremstille, avkode, dekompilere eller på annet vis demontere noen del av tjenestene våre eller forårsake at andre gjør noe slikt
 • Bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjoner som interagerer med våre

Tjenester eller medlemsinnhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke

 • Bruke, få tilgang til eller publisere Hinges applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt uten etter vårt skriftlige samtykke
 • Sondere, skanne eller teste sårbarheten til tjenestene våre eller et eller annet system eller nettverk
 • Oppmuntre til, fremme eller samtykke til noen slags aktivitet som krenker disse vilkårene, eller
 • Opprette en ny konto etter at vi suspenderer eller avslutter kontoen din, med mindre du mottar vår uttrykkelige tillatelse.

Lisensen gitt deg under disse vilkårene og enhver autorisasjon til å få tilgang til tjenestene vil automatisk tilbakekalles i det tilfelle du gjør noe av det ovenstående.

Forbudt innhold – Hinge forbyr opplasting eller deling av innhold som:

 • Anses å være støtende eller trakassert, opprørt, pinlig, alarm eller irritere andre personer.
 • Er uanstendig, pornografisk, voldelig eller på annen måte kan støte menneskelig verdighet, eller inneholder nakenhet.
 • Er stygg, fornærmende eller truende, diskriminerende eller fremmer eller oppfordrer til rasisme, sexisme, hat eller intoleranse.
 • Oppmuntrer til eller legger til rette for ulovlig aktivitet, inkludert, uten begrensning, terrorisme, oppfordring til rasehat eller innsending av disse i seg selv utgjør en kriminell handling.
 • Er ærekrenkende, injurierende eller usann.
 • Relatert til kommersielle aktiviteter (inkludert, uten begrensning, salgs-, konkurranse-, reklame- og reklameforhold, anmodning om tjenester, «sugar daddy»- eller «sugar baby»-forhold, lenker til andre nettsteder eller premium telefonnumre).
 • Involverer overføring av «søppelpost» eller «spam»
 • Inneholder spionprogrammer, annonseprogrammer, virus, korrupte filer, ormprogrammer eller annen skadelig kode som er utformet for å avbryte, skade eller begrense funksjonaliteten til eller forstyrre programvare, maskinvare, telekommunikasjon, nettverk, servere eller annet utstyr, trojanske hester eller annet materiale som er utformet for å skade, forstyrre, feilaktig fange opp eller ekspropriere data eller personlig informasjon, enten fra Hinge eller på annen måte.
 • Krenkelser av tredjeparts rettigheter (inkludert, uten begrensning, immaterielle rettigheter og personvernrettigheter).
 • Ble ikke skrevet av deg eller ble automatisk generert, med mindre det er uttrykkelig autorisert av Hinge.
 • Omfatter bildet eller likheten til en annen person uten vedkommendes samtykke (eller i tilfelle av en mindreårig, den mindreåriges forelder eller verge), eller er et bilde eller likhet eller en mindreårig som ikke følges av den mindreåriges forelder eller verge.
 • Er uforenlig med den tiltenkte bruken av Tjenestene, eller
 • Kan skade omdømmet til Hinge eller dets tilknyttede selskaper.

Opplastingen eller delingen av innhold som bryter med disse vilkårene («forbudt innhold») kan føre til øyeblikkelig suspensjon eller avslutning av kontoen din.

3. INNHOLD

Det er viktig at du forstår dine rettigheter og ansvar med hensyn til innholdet på tjenestene våre, inkludert alt innhold du gir eller legger ut. Du har uttrykkelig forbud mot å legge ut upassende innhold.

Når du bruker tjenestene våre, vil du ha tilgang til: (i) innhold som du laster opp eller leverer mens du bruker tjenestene våre («ditt innhold»)); (ii) innhold som andre brukere laster opp eller leverer mens du bruker tjenestene våre («medlemsinnhold») og (iii) innhold som Hinge leverer på og gjennom tjenestene våre («vårt innhold»). I denne avtalen omfatter «innhold» alt tekst, bilder, video, lyd eller annet materiale på tjenestene våre, inkludert informasjon om brukernes profiler og i direktemeldinger mellom brukere.

3a. INNHOLDET DITT

Du er ansvarlig for innholdet ditt. Ikke del noe du ikke vil at andre skal se, som vil bryte denne avtalen, eller som kan utsette deg eller oss for juridisk ansvar.

Du er eneansvarlig for ditt innhold, og du samtykker derfor i å holde oss skadesløse fra alle krav som fremsettes i forbindelse med ditt innhold.

Du erklærer og garanterer overfor oss at informasjonen du gir oss eller andre brukere er nøyaktig, inkludert all informasjon sendt inn via Facebook eller andre tredjepartskilder (hvis aktuelt), og at du vil oppdatere kontoinformasjonen din etter behov for å sikre at den er riktig.

Innholdet i din individuelle profil skal være relevant for den tiltenkte bruken av tjenestene våre. Du kan ikke vise noen personlig kontakt- eller bankinformasjon, enten i forhold til deg eller noen annen person (for eksempel navn, hjemmeadresser eller postnummer, telefonnumre, e-postadresser, nettadresser, kreditt-/debetkort eller andre bankopplysninger). Hvis du velger å avsløre personlig opplysninger om deg selv til andre brukere, gjør du det på egen risiko. Vi oppfordrer deg til å utvise varsomhet når du oppgir personlige opplysninger på nettet.

Din individuelle profil vil være synlig for andre mennesker over hele verden, så sørg for at du er komfortabel med å dele innholdet ditt før du legger det ut. Du erkjenner og samtykker i at ditt innhold kan bli sett av andre brukere, og til tross for disse vilkårene kan andre brukere dele ditt innhold med tredjeparter. Ved å laste opp innholdet ditt erklærer og garanterer du overfor oss at du har alle nødvendige rettigheter og lisenser til å gjøre dette og automatisk gir oss en lisens til å bruke innholdet ditt som angitt i avsnitt 7 nedenfor.

Du forstår og samtykker i at vi kan overvåke eller gjennomgå ditt innhold, og vi har rett til å fjerne, slette, redigere, begrense eller hindre tilgang til ditt innhold når som helst etter eget skjønn. Videre forstår og godtar du at vi ikke har noen forpliktelse til å vise eller gjennomgå innholdet ditt.

3b. MEDLEMSINNHOLD

Selv om du vil ha tilgang til medlemsinnhold, er det ikke ditt og du kan ikke kopiere eller bruke medlemsinnhold for noe formål bortsett fra som angitt i disse vilkårene.

Andre brukere vil også dele innhold på tjenestene våre. Medlemsinnhold tilhører brukeren som postet innholdet og lagres på våre servere og vises etter anvisning fra brukeren.

Du har ingen rettigheter i forhold til medlemsinnhold, og, med mindre uttrykkelig autorisert av Hinge, kan du kun bruke medlemsinnhold i den grad din bruk er i samsvar med våre tjenesters formål med å tillate bruk for å kommunisere med og møte hverandre. Du kan ikke kopiere medlemsinnholdet eller bruke medlemsinnholdet til kommersielle formål, til søppelpost, til trakassering eller til å gjøre ulovlige trusler. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din hvis du misbruker medlemsinnhold.

3c. INNHOLDET VÅRT

Hinge eier alt annet innhold på tjenestene våre.

All annen tekst, innhold, grafikk, brukergrensesnitt, varemerker, logoer, lyder, illustrasjoner, bilder og andre immaterielle rettigheter som vises på tjenestene våre, eies, kontrolleres eller lisensieres av oss og beskyttes av opphavsrett, varemerker og andre rettigheter knyttet til åndsverksrettigheter. Alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til vårt innhold forblir hos oss til enhver tid.

Vi gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke vårt innhold som angitt under avsnitt 6 nedenfor, og vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

4. UPASSENDE INNHOLD OG UTILBØRLIG ATFERD: RAPPORTERING

Hinge tolererer ikke upassende innhold eller atferd på tjenestene våre.

Vi er forpliktet til å opprettholde et positivt og respektfullt Hinge-fellesskap, og vi tolererer ikke upassende innhold eller utilbørlig atferd, enten det er på eller utenfor tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, på tjenestene som drives av våre tilknyttede selskaper). Vi oppfordrer deg til å rapportere upassende medlemsinnhold eller mislighold fra andre brukere. Du kan rapportere en bruker direkte ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre på enhver profil og velge "Rapporter". Du kan også sende inn en rapport ved å klikke her.

Som beskrevet i våre retningslinjer for personvern kan vi dele opplysninger mellom våre tilknyttede selskaper for tryggheten og sikkerheten til brukerne våre og kan utføre nødvendige tiltak hvis vi tror at du har brutt disse vilkårene, inkludert å forvise deg fra tjenestene våre og/eller tjenestene til våre tilknyttede selskaper (så som Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito og Twoo; for flere detaljer klikk her) og/eller forhindre deg fra å opprette nye kontoer. Du forstår og samtykker til at vi ikke kan dele informasjon med deg angående din konto hvis å gjøre dette potensielt ville svekke sikkerheten eller personvernet til våre andre brukere.

Medlemsinnhold er underlagt vilkårene og betingelsene i paragraf 512(c) og/eller 512(d) i Digital Millennium Copyright Act 1998. For å sende inn en klage angående medlemsinnhold som kan utgjøre krenkelse av immaterielle rettigheter, se avsnitt 12 (Digital Millennium Copyright Act) nedenfor.

5. PERSONVERN

Personvern er viktig for oss. Vi har separate retningslinjer om det som du bør lese.

For informasjon om hvordan Hinge og dets tilknyttede selskaper innhenter, bruker og deler dine personopplysninger, les våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i at vi kan bruke dine personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

6. RETTIGHETER DU ER TILDELT AV HINGE

Hinge gir deg retten til å bruke og nyte våre tjenester, underlagt disse vilkårene.

Så lenge du overholder disse vilkårene, gir Hinge deg en personlig, global, royalty-fri, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-viderelisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke våre tjenester for formål som tiltenkt av Hinge og tillatt av disse vilkårene og gjeldende lover. Denne lisensen og enhver autorisasjon for å få tilgang til tjenesten trekkes automatisk tilbake i det tilfelle du ikke overholder disse vilkårene.

7. RETTIGHETER DU TILDELER HINGE

Du eier alt innholdet du gir Hinge, men du gir oss også rett til å bruke ditt innhold som angitt i denne avtalen.

Ved å opprette en konto gir du Hinge en verdensomspennende, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri rett og lisens til å være vert for, lagre, bruke, kopiere, vise, reprodusere, tilpasse, redigere, publisere, oversette, endre, reformatere, innlemme i andre verker, annonsere, distribuere og på annen måte gjøre tilgjengelig til allmenheten ditt innhold, inkludert all informasjon du gir oss tillatelse til å få tilgang til fra Facebook eller annen tredjepartskilde (hvis aktuelt), helt eller delvis, og på en hver måte og i alle typer formater eller medier som for tiden er utviklet eller vil bli utviklet i fremtiden. Hinge-lisensen til ditt innhold skal være ikke-eksklusiv, bortsett fra at Hinge-lisensen skal være eksklusiv med hensyn til avledede arbeider opprettet gjennom bruk av våre tjenester. For eksempel vil Hinge ha en eksklusiv lisens til skjermbilder av våre tjenester som inkluderer ditt innhold.

I tillegg, slik at Hinge kan hindre bruken av ditt innhold utenfor våre tjenester, autoriserer du at Hinge handler på dine vegne med hensyn til krenkende bruk av ditt innhold som er tatt fra våre tjenester av andre brukere eller tredjeparter. Dette inkluderer uttrykkelig myndighet, men ikke plikt, til å sende meldinger i henhold til 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA Takedown Notices) på dine vegne hvis ditt innhold er tatt og brukt av tredjeparter utenfor våre tjenester. Hinge er ikke forpliktet til å gjøre noe med hensyn til bruk av ditt innhold av andre brukere eller tredjeparter. Hinges lisens til innholdet ditt er underlagt dine rettigheter i henhold til gjeldende lov (for eksempel lover angående personopplysninger i den grad innholdet inneholder personlig informasjon som definert av disse lovene).

Som motytelse for at Hinge lar deg bruke våre tjenester, samtykker du at vi, våre tilknyttede og våre tredjepartspartnere skal kunne plassere reklame på våre tjenester. Ved å legge frem forslag eller tilbakemeldinger til Hinge som gjelder tjenestene våre, samtykker du i at Hinge skal kunne bruke og dele slike tilbakemeldinger for ethvert formål uten å kompensere deg for dette.

Du samtykker i at Hinge kan få tilgang til, bevare, og avsløre kontoinformasjonen din, inkludert innholdet ditt, hvis det kreves av loven eller i god tro at slik tilgang, konservering, eller offentliggjøring er rimelig nødvendig for å: (i) overholde juridiske prosesser; (ii) håndheve disse vilkårene; (iii) svare på krav om at noe innhold krenker rettighetene til tredjeparter; (iv) svare på dine forespørsler om kundeservice eller (v) beskytte rettighetene, eiendom eller personlig sikkerhet til selskapet eller andre personer.

8. KJØP OG AUTOMATISK FORNYE ABONNEMENTER

Du vil ha muligheten til å kjøpe produkter og tjenester fra Hinge. Hvis du kjøper et abonnement, vil det automatisk fornyes – og du vil bli belastet – til du avslutter abonnementet.

Hinge kan tilby produkter og tjenester for kjøp gjennom iTunes, Google Play eller andre eksterne tjenester som er autorisert av Hinge (hver, en «ekstern tjeneste» og eventuelle kjøp som foretas derpå, et «kjøp av ekstern tjeneste»). Hinge kan også tilby produkter og tjenester for kjøp via kredittkort eller andre betalingsbehandlere på nettstedet eller i appen («interne kjøp»). Hvis du kjøper et abonnement vil det automatisk fornyes inntil du kansellerer det, i samsvar med vilkårene offentliggjort til deg på tidspunktet for kjøpet, som ytterligere beskrevet nedenfor. Hvis du kansellerer abonnementet ditt vil du fortsette å ha tilgang til abonnementsfordelene dine inntil slutten av abonnementsperioden din, og disse vil på dette tidspunktet utløpe.

Siden tjenestene våre kan brukes uten et abonnement, vil ikke kansellering av abonnementet ditt fjerne profilen din fra tjenestene. Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet ditt helt, må du si opp medlemskapet som angitt i avsnitt 9.

Hinge drifter en global virksomhet og prisingen vår varierer etter et antall faktorer. Vi tilbyr ofte kampanjepriser – som kan variere avhengig av region, abonnementslengde, pakkestørrelse og mer. Vi tester også regelmessig nye funksjoner og betalingsalternativer.

8a. EKSTERNE SERVICEKJØP OG ABONNEMENTER

Eksterne tjenestekjøp, inkludert abonnementer, kan behandles gjennom den eksterne tjenesten. I så fall må disse kjøpene administreres gjennom den eksterne tjenestekontoen. Abonnementer fornyes automatisk til du avslutter.

Når du foretar et kjøp på tjenesten, kan du ha muligheten til å betale gjennom en ekstern tjeneste, for eksempel med din Apple ID eller Google Play-konto («din eksterne tjenestekonto»), og din eksterne tjenestekonto vil bli belastet for kjøpet i samsvar med vilkårene som er oppgitt til deg på kjøpstidspunktet og de generelle vilkårene som gjelder for din eksterne tjenestekonto. Noen eksterne tjenester kan belaste deg for merverdiavgift, avhengig av hvor du bor, som kan endres fra tid til annen.

Hvis det eksterne tjenestekjøpet inkluderer et abonnement som fornyes automatisk, vil den eksterne tjenestekontoen fortsatt bli belastet med jevne mellomrom for abonnementet til du avslutter abonnementet. Etter den første abonnementsforpliktelsesperioden og deretter etter en mulig påfølgende abonnementsperiode, fortsetter abonnementet automatisk i den prisen og perioden du samtykket i da du abonnerte.

For å kansellere et abonnement: Hvis du ikke ønsker at abonnementet ditt skal fornyes automatisk, eller hvis du ønsker å endre eller avslutte abonnementet, må du logge deg inn på din eksterne servicekonto og følge veiledningene for å administrere eller kansellere abonnementet selv om du på annet vis har slettet kontoen din hos oss eller applikasjonen fra enheten din. Hvis du for eksempel har abonnert på Apple ID, håndteres kanselleringen av Apple, ikke Hinge. For å kansellere et kjøp som er gjort med din Apple ID, gå til Innstillinger > iTunes & App Stores > [klikk på din Apple ID] > Vis Apple ID > Abonnementer, finn deretter ditt Hinge-abonnement og følg instruksjonene for å avbryte. Du kan også be om hjelp på https://getsupport.apple.com. På samme måte, hvis du abonnerte på Google Play, håndteres kanselleringen av Google. For å kansellere et kjøp gjort gjennom Google Play, start Google Play-appen på mobilenheten din og gå til Meny > Mine apper > Abonnementer, finn deretter ditt HInge-abonnement og følg instruksjonene for å kansellere. Du kan også be om hjelp på https://play.google.com. Hvis du sier opp et abonnement, kan du fortsette å bruke den kansellerte tjenesten til slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes ikke når den gjeldende perioden utløper.

Hvis du starter en tilbakeføring eller på annen måte reverserer en betaling som er gjort med din eksterne tjenestekonto, kan Hinge avslutte kontoen din umiddelbart etter eget skjønn. Hinge vil beholde alle midler som belastes din eksterne tjenestekonto til du avslutter abonnementet gjennom din eksterne tjenestekonto. Enkelte brukere kan ha rett til å be om refusjon. Se avsnitt 8d nedenfor for mer informasjon.

8b. INTERNE KJØP OG ABONNEMENTER

Interne kjøp, inkludert abonnementer, behandles ved hjelp av betalingsmetoden du oppgir på nettstedet eller appen. Abonnementer fornyes automatisk til du avslutter.

Hvis du foretar et internt kjøp, godtar du å betale prisene som vises til deg for tjenestene du har valgt, samt eventuelle salgs- eller lignende skatter som kan pålegges dine betalinger (og som kan endres fra tid til annen), og du autoriserer Hinge til å belaste betalingsmetoden du oppgir (din «betalingsmetode»). Hinge kan korrigere eventuelle faktureringsfeil eller feil, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling. Hvis du starter en tilbakeføring eller på annen måte reverserer en betaling som er foretatt med din betalingsmetode, kan Hinge avslutte kontoen din umiddelbart etter eget skjønn, på grunnlag av at du ikke ønsker et Hinge-abonnement. Hvis tilbakeføringen eller annen tilbakeføring av betaling blir opphevet, må du kontakte kundeservice på hello@hinge.com.

Hvis ditt interne kjøp inkluderer et abonnement som fornyes automatisk, vil din betalingsmetode fortsatt bli belastet for abonnementet med jevne mellomrom til du avslutter abonnementet. Etter den første abonnementsforpliktelsesperioden og deretter etter en mulig påfølgende abonnementsperiode, fortsetter abonnementet ditt automatisk for den prisen og tidsperioden du avtalte når du abonnerte, frem til du kansellerer.

For å kansellere et abonnement, logg inn på nettstedet eller appen og gå til Innstillinger-verktøyet. Hvis du sier opp et abonnement, kan du fortsette å bruke den kansellerte tjenesten til slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes ikke når den gjeldende perioden utløper.

For å avslutte et abonnement kan du (1) logge inn på nettsidene eller appen og gå til Innstillinger-siden, deretter klikke på "Abonnementer" og følge instruksjonene for å nedgradere, eller (2) åpne Android-appen og gå til Innstillinger-siden, klikk deretter på Kjøp og følg instruksjonene for å nedgradere. Hvis du sier opp et abonnement, kan du fortsette å bruke den kansellerte tjenesten til slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes ikke når den gjeldende perioden utløper.

Du kan redigere din betalingsmetodeinformasjon ved å bruke Innstillinger-verktøyet. Hvis en betaling ikke blir vellykket behandlet på grunn av utløp, manglende midler eller på annen måte, forblir du ansvarlig for eventuelle uinnhentede beløp og autoriserer oss til å fortsette å fakturere betalingsmetoden, fordi den kan bli oppdatert. Dette kan føre til en endring i faktureringsdatoene for betalingen.

I tillegg autoriserer du oss til å innhente oppdaterte eller nye utløpsdatoer og kortnumre for kreditt- eller debetkortet ditt som oppgitt av kreditt- eller debetkortutstederen. Vilkårene for betalingen din vil være basert på betalingsmetoden din og kan bestemmes av avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen leverandør av din valgte betalingsmetode. Enkelte brukere kan ha rett til å be om refusjon. Se avsnitt 8d nedenfor for mer informasjon.

8c. VIRTUELLE ELEMENTER

Virtuelle elementer kan ikke refunderes og er underlagt visse betingelser.

Fra tid til annen kan du ha muligheten til å kjøpe en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til å bruke eller få tilgang til spesielle funksjoner for begrenset bruk, slik som "Boost" («virtuelle element(er)») fra Hinge. Du tillates kun å kjøpe virtuelle elementer fra oss eller våre autoriserte partnere gjennom våre tjenester. Virtuelle elementer representerer en begrenset lisensrettighet som reguleres av denne avtalen, og med mindre annet er forbudt i henhold til gjeldende lov, overføres eller overdras ingen eiendomsrett i eller eierskap til virtuelle elementer til deg. Denne avtalen må ikke tolkes som et salg av eventuelle rettigheter i virtuelle elementer.

En eventuell virtuell element-saldo som vises i kontoen din, utgjør ikke en virkelig-verden-saldo og gjengir ikke noen lagret verdi, men utgjør isteden et mål på omfanget av lisensen din. Virtuelle elementer påfører ikke avgifter for ikke-bruk, men lisensen tildelt deg i virtuelle elementer, opphører i samsvar med vilkårene i denne avtalen på det tidspunkt som kommer tidligst av når Hinge slutter å levere våre tjenester, eller kontoen din lukkes eller avsluttes på annet vis.

Hinge forbeholder seg helt etter eget skjønn retten til å debitere avgifter for retten til å få tilgang til eller bruke virtuelle elementer og/eller skal kunne distribuere virtuelle elementer med eller uten avgift. Hinge kan administrere, regulere, kontrollere, modifisere eller eliminere virtuelle elementer når som helst, inkludert å iverksette tiltak som kan påvirke den oppfattede verdien eller kjøpsprisen, hvis aktuelt, for virtuelle elementer. Hinge skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller en tredjepart i tilfelle Hinge utøver noen slike rettigheter. Overføring av virtuelle elementer er forbudt, og du tillates ikke å selge, innløse eller på annet vis å overføre virtuelle elementer til noen annen person. Virtuelle elementer skal kun kunne innløses gjennom våre tjenester.

ALLE KJØP OG INNLØSNINGER AV VIRTUELLE ELEMENTER GJORT GJENNOM VÅRE TJENESTER, ER ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE. DU ERKJENNER AT HINGE IKKE AV NOEN GRUNN MÅ BESØRGE EN REFUSJON, OG AT DU IKKE KOMMER TIL Å MOTTA PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKTE, VIRTUELLE ELEMENTER HVIS EN KONTO LUKKES UANSETT OM SLIK LUKKING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

8d. REFUSJONER.

Generelt er alle kjøp ikke refunderbare. Spesielle vilkår gjelder i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og EU, EØS, Storbritannia og Sveits.

Generelt er alle kjøpene endelige og ikke-refunderbare, og det gis ingen refusjoner eller krediteringer for delvis brukte perioder, med mindre lovene i din jurisdiksjon bestemmer at det skal gis.

For abonnenter bosatt i EU, EØS, Storbritannia og Sveits:

I samsvar med lokal lovgivning har du rett til full refusjon i løpet av de 14 dagene etter at abonnementet begynner. Legg merke til at denne 14-dagers perioden begynner når abonnementet starter opp.

For abonnenter bosatt i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din rett til å kansellere – Du kan avslutte abonnementet ditt, uten straff eller forpliktelse, når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du dør før utløpet av abonnementsperioden din, skal boet ditt ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til perioden etter dødsfallet ditt. Hvis du blir funksjonshemmet (slik at du ikke er i stand til å bruke våre tjenester) før utløpet av abonnementsperioden din, skal du ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til den perioden etter at du ble funksjonshemmet, ved å gi selskapet varsel på samme måte som du ber om en refusjon som beskrevet nedenfor.

Kjøp av virtuelle elementer er ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE.

Hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg og du abonnerte med din Apple-ID, håndteres dine refusjonsforespørsler av Apple, ikke Hinge. For å be om refusjon, kontakt din eksterne tjeneste direkte; for eksempel ved å bruke Apple-enheten din, gå til Innstillinger > iTunes & App Stores > [klikk på din Apple ID] > Vis Apple ID > Kjøpshistorikk. Finn transaksjonen og velg «Rapporter et problem». Du kan også be om refusjon på https://getsupport.apple.com. For andre kjøp, ta kontakt med Hinges kundeservice med bestillingsnummeret ditt (se e-postbekreftelsen) ved å sende en e-post eller levere en signert og datert melding som angir at du, kjøperen, kansellerer denne avtalen, eller ord med lignende virkning. Inkluder også e-postadressen eller telefonnummeret som er knyttet til kontoen din sammen med bestillingsnummeret ditt. Dette varselet skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA (Brukere i California og Ohio kan også sende oss en e-post ved å klikke her eller sende en faks til 214-853-4309).

9. KONTOAVSLUTNING

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller hvis vi avslutter kontoen din av en eller annen grunn, finner du det du trenger å vite her.

Du kan slette kontoen din når som helst ved å logge inn på appen, gå til fanen "Innstillinger" og velge "Konto" (tannhjulikonet) og følge anvisningene for å avslutte ditt medlemskap. Du vil imidlertid måtte kansellere/administrere eventuelle eksterne tjenestekjøp gjennom din eksterne tjenestekonto (f.eks. iTunes, Google Play) for å unngå ytterligere fakturering.

Hinge forbeholder seg retten til å undersøke og, hvis aktuelt, suspendere eller avslutte kontoen din uten refusjon hvis Hinge tror at du har brutt disse vilkårene, misbrukt tjenestene våre eller oppført deg på en måte som Hinge anser som upassende eller ulovlig, på eller av tjenestene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle personlige, teknologiske, juridiske eller andre midler som er tilgjengelige for å håndheve vilkårene, når som helst og uten ansvar og uten forpliktelse til å gi deg forhåndsvarsel, inkludert, men ikke begrenset til, å hindre deg i å få tilgang til tjenestene.

Hvis kontoen din sies opp av deg eller av Hinge av en eller annen grunn, vil disse vilkårene fortsette å være håndhevbare mellom deg og Hinge, og du vil ikke ha rett til noen refusjon for kjøp som er gjort. Informasjonen din vil bli opprettholdt og slettet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

10. INGEN KONTROLL AV STRAFFEREGISTER ELLER IDENTITETSVERIFISERING

Hinge utfører ingen kontroll av strafferegister eller identitetskontroll av brukerne. Bruk din beste dømmekraft når du samhandler med andre og sjekk våre sikkerhetstips.

DU FORSTÅR AT HINGE IKKE UTFØRER BAKGRUNNSSJEKKER OM STRAFFBARE FORHOLD ELLER INDENTITETSVERIFISERINGSSJEKKER PÅ SINE BRUKERE ELLER PÅ ANNET VIS STILLER SPØRSMÅL OM BAKGRUNNEN TIL SINE BRUKERE.
HINGE GJØR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL ATFERDEN, IDENTITETEN, INTENSJONENE, LEGITIMITETEN ELLER SANNFERDIGHETEN TIL BRUKERE. HINGE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å UTFØRE – OG DU GIR HINGE RETT TIL Å UTFØRE – EVENTUELL STRAFFERETTSLIG BAKGRUNNSKONTROLL ELLER ANDRE SCREENINGER (SOM REGISTRE OVER SEKSUALFORBRYTERE) NÅR SOM HELST VED BRUK AV TILGJENGELIGE OFFENTLIGE DOKUMENTER, OG DU SAMTYKKER I AT INFORMASJON DU FORSYNER KAN BRUKES TIL DETTE FORMÅLET. HVIS SELSKAPET BESTEMMER SEG Å UTFØRE SCREENING GJENNOM EN FORBRUKERRAPPORTERINGSAGENT, GIR DU HERVED SELSKAPET RETT TIL Å HENTE OG BRUKE EN FORBRUKERRAPPORT OM DEG FOR Å BESTEMME KVALIFIKASJONEN DIN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE.

DU ER ALENE ANSVARLIG FOR DINE SAMHANDLINGER MED ANDRE BRUKERE. SEXFORBRYTERSCREENINGER OG ANDRE VERKTØY GARANTERER IKKE DIN SIKKERHET OG ER IKKE EN ERSTATNING FOR Å FØLGE SIKKERHETSTIPSENE OG ANDRE FORNUFTIGE SIKKERHETSTILTAK. BRUK ALLTID DIN BESTE DØMMEKRAFT OG TA EGNEDE SIKKERHETSTILTAK NÅR DU KOMMUNISERER MED ELLER MØTER NYE MENNESKER. MELDINGER SOM MOTTAS GJENNOM TJENESTEN, INKLUDERT AUTOMATISKE VARSLER SENDT AV HINGE, KAN VÆRE RESULTATET AV AT BRUKERE AKTIVERER TJENESTEN FOR UPASSENDE FORMÅL, INKLUDERT SVINDEL, MISLIGHOLD, TRAKASSERING ELLER ANNEN SLIK UPASSENDE ATFERD.

Selv om Hinge jobber for å skape en respektfull brukeropplevelse, er vi ikke ansvarlig for atferden til noen bruker på eller utenfor tjenesten. Du samtykker i å være varsom under alle samhandlinger med andre brukere, især hvis du beslutter deg for å kommunisere utenfor tjenesten eller å møtes personlig.

11. FRASKRIVELSER

Hinge-tjenester leveres «som de er», og vi gir ikke, og kan ikke gi, noen fremstillinger om innholdet eller funksjonene i tjenestene våre.

HINGE LEVERER TJENESTENE «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG» OG I DEN UTSTREKNING DEN ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG VERKEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE HVA ANGÅR VÅRE TJENESTER (HERUNDER ALT INNHOLD SOM FINNES DERI), HERUNDER UTEN BEGRENSNING ALLE SLAGS UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. HINGE ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE AT (A) VÅRE TJENESTER VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, SIKRE ELLER FEILFRIE, (B) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL I TJENESTEN KOMMER TIL Å BLI OPPDAGET ELLER RETTET OPP, ELLER (C) INNHOLD ELLER INFORMASJON DU SKAFFER DEG PÅ ELLER GJENNOM TJENESTEN, KOMMER TIL Å VÆRE NØYAKTIG ELLER EGNET FOR DINE FORMÅL. VIDERE GIR IKKE HINGE GARANTIER FOR ANTALLET AKTIVE BRUKERE TIL ENHVER TID, BRUKERNES EVNE ELLER ØNSKE OM Å KOMMUNISERE MED ELLER MØTE DEG, ELLER BRUKERNES FORENLIGHET MED DEG ELLER HVORDAN DE OPPTRER NÅR DE MØTER DEG GJENNOM TJENESTENE.

HINGE PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR NOE INNHOLD SOM DU ELLER EN ANNEN BRUKER ELLER TREDJEPART LEGGER UT, SENDER ELLER MOTTAR VIA VÅRE TJENESTER, OG HINGE PÅTAR SEG HELLER IKKE NOE ANSVAR FOR IDENTITETEN, INTENSJONENE, LEGALITETEN ELLER SANNFERDIGHETEN TIL NOEN BRUKERE DU KOMMUNISERER MED GJENNOM HINGE. ALLE MATERIALER NEDLASTET ELLER PÅ ANNET VIS SKAFFET TIL VEIE GJENNOM BRUKEN AV TJENESTENE, AKSESSERES ETTER DITT EGET SKJØNN OG FOR DIN EGEN RISIKO. HINGE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINVAREN, DATAPROGRAMVARE ELLER ANNET UTSTYR ELLER TEKNOLOGI INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING, SKADE FRA SIKKERHETSBRUDD ELLER FRA VIRUS, BUGS, TUKLING, HACKING, SVINDEL, FEIL, UTELATELSE, AVBRUDD, DEFEKT, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATALINJER ELLER NETTVERKSFEIL ELLER ANDRE TEKNISKE ELLER ANDRE FORSTYRRELSER ELLER FUNKSJONSFEIL.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Vi tar brudd på opphavsrett svært alvorlig. Vi ber deg om å hjelpe oss med å sikre at vi adresserer den raskt og effektivt.

Hinge har vedtatt følgende retningslinjer for brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA»). Hvis du mener at medlemsinnhold eller vårt innhold krenker dine immaterielle rettigheter, ber vi deg sende inn en melding om slike krenkelser («DMCA Takedown Notice»), inkludert følgende:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket
 • Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som påstås å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettslig beskyttede arbeider på ett enkelt nettsted er dekket av en enkelt varsling, en representativ liste over slike arbeider
 • Identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende eller som er gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller gis tilgang deaktivert og tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan finne materialet
 • Tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, elektronisk post
 • En skriftlig erklæring om at du er i god tro om at bru av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettseieren, vedkommendes agent eller lovgivningen, og
 • En erklæring om at, under straff for mened, informasjonen i varselet er nøyaktig og du er autorisert til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket.

Alle DMCA Takedown-varsler skal sendes til copyright@match.com, på telefon til 214-576-3272 eller via post til følgende adresse: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, USA.

Hinge kommer til å avslutte kontoer med gjentatte krenkelser.

13. INNHOLD I ANNONSER OG HOS TREDJEPARTER

Som mange abonnementsbaserte tjenester finnes det annonser på appen vår.

Våre tjenester kan inneholde reklamer og promoteringer som tilbys av tredjeparter og linker til andre nettsteder eller ressurser. Hinge kan også gi ikke-kommersielle lenker eller referanser til tredjeparter i innholdet. Hinge er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til (eller mangel på tilgjengelighet) for noen eksterne nettsteder eller ressurser eller innholdet deres. Videre er ikke Hinge ansvarlig for, og støtter ikke, noen produkter eller tjenester som kan tilbys av tredjeparts nettsteder eller ressurser. Hvis du velger å samhandle med tredjepartene gjort tilgjengelig gjennom vår tjeneste, skal slike parters vilkår bestemme forholdet til deg. Hinge er ikke ansvarlig for eller bundet av slike tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. ANSVARSBEGRENSNING

Hinges ansvar er begrenset til det maksimale omfanget tillatt av gjeldende lov.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, SKAL HINGE, DETS TILKNYTTEDE, ANSATTE, LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFERELATERTE SKADER, FASTE ELLER FORSTERKEDE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TAP AV FORTJENESTE ENTEN PÅFØRT DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER EVENTUELLE TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE UBESTEMTE TAP SOM FØLGER AV: (I) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET FOR TILGANG ELLER BRUK AV TJENESTENE, (II) ATFERDEN ELLER INNHOLDET TIL ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER GJENNOM BRUK AV NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPERS TJENESTER ELLER I TILKNYTNING TIL TJENESTENE, ELLER (III) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV INNHOLDET DITT SELV OM HINGE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN STØRSTE UTSTREKNINGN TILLATT AV GJELDENDE LOV, VIL HINGES AGGREGERTE ANSVAR TIL DEG FOR NOEN KRAV RELATERT TIL TJENESTENE OVERSTIGE BELØPET BETALT, HVIS NOE, AV DEG TIL HINGE FOR TJENESTENE I LØPET AV DEN TJUEFIRE (24) MÅNEDERS PERIODEN SOM UMIDDELBART KOMMER FØR DATOEN SOM DU FØRST FREMMER ET SØKSMÅL, VOLDGIFT ELLER NOE ANNEN JURIDISK SAK MOT HINGE, ENTEN LOVMESSIG, UNDER LOV ELLER UPARTISK, I NOEN RETTSSAK. ERSTATNINGSBEGRENSINGEN FREMSATT I DEN UMIDDELBART FOREGÅENDE SETNINGEN GJELDER (i) UAVHENGIG AV GRUNNEN ANSVAR ER BASERT PÅ (ENTEN SOM STANDARD, KONTRAKT, TORT, LOVMESSIG ELLER ANNET), (ii) UAVHENGIG AV TYPEN BRUDD PÅ RETTIGHETER, PRIVILEGIER ELLER FORPLIKTELSER OG (iii) MED HENSYN TIL ALLE HENDELSER, TJENESTEN OG DENNE AVTALEN.

BEGRENSNINGEN AV ANSVARSBESTEMMELSER SOM ER ANGITT I DENNE AVSNITT 14 SKAL GJELDE SELV OM DINE RETTSMIDLER I HENHOLD TIL SIN HOVEDFORMÅL.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ELLER BEGRENSNING I VISSE SKADESERSTATNINGER, SLIK AT KAN HENDE AT NOEN ELLER ALLE UTELUKKELSER OG BEGRENSNINGER UNDER DETTE PUNKTET IKKE GJELDER FOR DEG.

15. AVSNITT OM TVISTELØSNING

I det usannsynlige tilfellet at vi har en juridisk tvist, her er hvordan partene samtykker til å fortsette, bortsett fra der forbudt av gjeldende lov.

Ethvert underavsnitt i dette avsnittet om tvisteløsning som er forbudt av lov skal ikke gjelde for brukerne som er bosatt i den jurisdiksjonen, inkludert underavsnitt 15b, 15c, 15d og 15e, som ikke skal gjelde for brukere bosatt i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits. EU-kommisjonens tvisteløsningsplattform på nettet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr. Hinge tar ikke del i tvisteoppgjørsprosedyrer foran en forbrukervoldgiftsenhet for brukere som bor i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits.

15a. UFORMELL PROSESS FOR TVISTELØSNING

Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med tjenestene våre, må du først kontakte Hinge-kundeservice slik at vi kan prøve å løse bekymringene dine uten behov for ekstern hjelp. Hvis du velger å fremme en tvist, et krav eller en kontrovers mot Hinge, vil disse vilkårene gjelde. For formålene for denne prosessen for tvisteløsning og voldgiftsprosedyrer fremsatt i avsnitt 15, skal «Hinge» inkludere våre tilknyttede selskaper, ansatte, lisensgivere og tjenesteleverandører.

Hinge verdsetter sitt forhold til deg og setter pris på den felles fordelen realisert fra å løse tvister uformelt (som definert nedenfor). Før du formelt fremmer en tvist i voldgift eller sivil domstol, samtykker du til å først sende et detaljert varsel («varsel) til Match Group Legal, P.O Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA. Hvis Hinge har en tvist med deg, samtykker Hinge til å først sende deg et varsel til din nyligste arkiverte e-postadresse hos oss, eller hvis ingen e-postadresse er arkivert, annen kontaktinformasjon tilknyttet kontoen din. Varselet ditt må inneholde all følgende informasjon: (1) ditt fulle navn; (2) informasjon som gjør Hinge i stand til å identifisere kontoen din, inkludert et bilde eller skjermdump av profilen din, adressen din, mobiltelefonnummer, e-postadresse og fødselsdatoen du brukte for å registrere kontoen din hvis noen; og (3) en detaljert beskrivelse av tvisten din, inkludert arten av og det faktiske grunnlaget til kravet/ene ditt/dine og rettsmidlet du søker med en korresponderende beregning av dine påståtte skader (hvis noen). Du må personlig signere dette varselet for at det skal være effektivt. Hinges varsel må på liknende måtte fremlegge en detaljert beskrivelse av tvisten, som skal inkludere arten av og det faktiske grunnlaget til sitt/sine krav og rettsmiddelet den søker, med en korresponderende beregning av våre skader (hvis noen). Du og Hinge samtykker til å deretter forhandle i god tro i et forsøk på å løse tvisten. Som del av disse god tro-forhhandlingene, hvis Hinge ber om en telefonkonferanse med deg for å diskutere tvisten din, samtykker du til å delta personlig, med din advokat hvis du er representert av advokat. På lik linje, hvis du ber om en telefonkonferanse for å diskutere Hinges tvist med deg, samtykker Hinge til at en representant deltar. Denne uformelle prosessen bør lede til en løsning av tvisten. Hvis tvisten derimot ikke er løst innen 60 dager etter mottak av et fullstendig utfylt varsel og partene ikke på annen måte har samtykket til en forlengelse av denne tidsperioden for uformell tvisteløsning, kan du eller Hinge innlede en voldgift (underlagt en parts rett til å velge sivil domstol som gitt nedenfor).

Fullførelse av denne uformelle tvisteløsningen er en betingelse som kommer før innsendelse av noe krav om voldgift eller handling i sivil domstol. Unnlatelse av å gjøre dette er et brudd på denne avtalen. Foreldelsesfristen og eventuelle tidsfrister for innsendelsesgebyr vil bli satt på vent mens du og Hinge engasjerer dere i denne uformelle tvisteløsningsprosessen. Med mindre forbudt av gjeldende lov, skal voldgiftsleverandører National Arbitration and Mediation («NAM») ikke akseptere eller adminisrere noe krav om voldgift og skal administrativt lukke enhver voldgift med mindre parten som bringer et slikt krav om voldgift kan skriftlig attestere at vilkårene og betingelsene i denne uformelle tvisteløsningsprosessen ble fullt tilfredsstilt. En domstol med kompetent jurisdiksjon skal ha autoritet til å håndheve denne bestemmelsen og til å delta i enhver voldgiftsprosedyre eller handling i sivil domstol.

15b. INDIVIDUELT RETTSMIDDEL: KLASSESØKSMÅL OG FRASKRIVELSE AV JURYRETTSSAK

I YTTERSTE GRAD TILLATT AV LOV, FRASKRIVER DU OG HINGE DERE HVER FOR SEG RETTEN TIL EN JURYRETTSAK OG RETTEN TIL Å PROSEDERE TVISTER I EN DOMSTOL FREMFOR INDIVIDUELL VOLDGIFT (BORTSETT FRA I SIVIL DOMSTOL SOM GITT OVENFOR). DU OG HINGE FRASKRIVER DERE BEGGE RETTEN TIL Å SENDE INN ELLER DELTA I ET KLASSESØKSMÅL MOT DEN ANDRE ELLER Å PÅ ANNEN MÅTE SØKE RETTSMIDLER PÅ ET KLASSESØKSMÅLSGRUNNLAG, INKLUDERT EVENTUELLE GJELDENDE VENTENDE SØKSMÅL MOT HINGE. I YTTERSTE GARD TILLAT AV LOV SKAL DET IKKE VÆRE NOEN RETT ELLER AUTORITET FOR NOEN KRAV Å BLI MEKLET ELLER PROSEDERT PÅ ET KLASSE-, SAMLET, REPRESENTATIVT, KONSOLIDERT ELLER PRIVAT ADVOKAT GENERELT GRUNNLAG. VOLDGIFTSMANNEN KAN IDØMME SAMME RETTSMIDDEL TILGJENGELIG I EN DOMSTOL GITT AT VOLDGIFTSMANNEN KUN KAN IDØMME ENDELIG RETTSMIDDEL (INKLUDERT PÅLEGGS- ELLER DEKLARATIVT RETTSMIDDEL) I FAVØR AV DEN INDIVIDUELLE PARTEN SOM SØKER RETTSMIDDEL OG KUN I DEN UTSTREKNING NØDVENDIG FOR Å IDØMME ENDELIG RETTSMIDDEL GARANTERT AV DEN INDIVIDUELLE PARTENS KRAV. VOLDGIFTSMANNEN KAN IKKE IDØMME ENDELIG RETTSMIDDEL FOR, MOT ELLER PÅ VEGNE AV NOEN SOM IKKE ER EN PART TIL MEKLINGEN PÅ ET KLASSE-, KOLLEKTIVT, REPRESENTATIVT ELLER PRIVAT ADVOKAT GENERELT GRUNNLAG. HVIS EN DOMSTOL AVGJØR AT NOEN AV DISSE FORBUDENE I DENNE PARAGRAFEN IKKE KAN HÅNDHEVES MED HENSYN TIL ET SPESIFIKT KRAV ELLER FORESPØRSEL OM RETTSMIDDEL (SÅ SOM EN FORESPØRSEL OM OFFENTLIG PÅLEGGSRETTSMIDDEL) OG ALLE APPELLER FOR DENNE AVGJØRELSEN ER BENYTTET ELLER AVGJØRELSEN PÅ ANNEN MÅTE ER ENDELIG, SAMTYKKER DU OG HINGE I AT DET SPESIFIKKE KRAVET ELLER FORESPØRSELEN OM RETTSMIDDEL SKAL FORTSETTE I DOMSTOL, MEN SKAL PAUSES I PÅVENTE AV INDIVIDUELL VOLDGIFT FOR DE GJENVÆRENDE KRAVENE OM RETTSMIDDEL DU HAR BRAKT OPP. HVIS DENNE SPESIFIKKE PARAGRAFEN FINNES Å IKKE KUNNE HÅNDHEVES, SKAL HELE DENNE VOLDGIFTSPROVISJONEN (BORTSETT FRA FRASKRIVELSE AV JURYRETTSSAK OG DEN UFORMELLE TVISTELØSNINGSPROSESSEN) VÆRE UGYLDIG. DENNE PARAGRAFEN ER EN VESENTLIG DEL AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN.

15c. TVISTELØSNING GJENNOM VOLDGIFT ELLER SIVIL DOMSTOL**

Enhver/ethvert tvist, krav eller kontrovers mellom deg og Hinge (som ikke er løst uformelt av Hinges kundeservice eller som gitt under underavsnitt 15a ovenfor) som oppstår fra eller relaterer på noen måte til denne avtalen (inkludert et påstått brudd på denne avtalen), tjenestene eller vårt forhold til deg (samlet «tvist»), skal eksklusivt løses gjennom BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT bortsett fra som spesifikt ellers gitt i dette avsnittet om tvisteløsning. «Tvist» som brukt i denne avtalen skal ha den bredeste mulige betydning og inkluderer krav som oppsto før eksistensen av denne eller noen tidligere avtale og krav som oppstår under denne avtalens termin eller etter avslutten av denne avtalen. Til tross for det foregående kan hverken du eller Hinge velge å få et individuelt krav hørt i sivil domstol. Hvis forespørselen om prosedyre i sivil domstol gjøres etter at en voldgift er innledet, men før en voldgiftsmann har blitt utnevnt, skal slik voldgift administrativt lukkes. Enhver kontrovers over jurisdiksjonen til den sivile domstolen skal avgjøres av den sivile domstolen. Alle andre saker (bortsett fra som ellers gitt heri) skal eksklusivt avgjøres av voldgiftsmannen, inkludert, men ikke begrenset til omfang og håndhevbarhet av avsnittet om tvisteløsning, samt enhver forespørsel om prosedyre i sivil domstol som gjøres etter at en voldgiftsmann er utnevnt. Hvis du eller Hinge utfordrer valget av sivil domstol i tvisten deres, og en domstol med kompetent jurisdiksjon avgjør at valget av sivil domstol ikke kan håndheves, skal slikt valg skilles ad fra denne avtalen med hensyn til tvisten din. Slik domstolsavgjørelse skal imidlertid ikke vurderes eller anses som bindende med hensyn til HInges andre kontraktsmessige parter.

Enhver domstolsprosedyre for å håndheve dette avsnitt 15 om tvisteløsning, inkludert enhver prosedyre for å bekrefte, modifisere eller gå bort fra en voldgiftsdom, må startes i samsvar med avsnitt 17. I det tilfelle avsnitt 15 om tvisteløsning av noen grunn anses å ikke kunne håndheves, skal et eventuelt søksmål mot Hinge (unntatt søksmål i sivil domstol) kun kunne startes opp i føderale eller delstatlige domstoler som befinner seg i Dallas County, Texas. Du samtykker herved ugjenkallelig til disse domstolenes utøvelse av personlig jurisdiksjon over deg for slike formål og frasier det ethvert krav om at slike domstoler utgjør et upraktisk forum.

15d. INDIVIDUELL VOLDGIFT OG KLASSEVOLDGIFTSPROTOKOLLER

Dette udneravsnitt 15d gjelder for tvister som sendes inn til NAM etter å fullstendig av fullført den uformelle varsel- og tvisteløsningsprosessen beskrevet i underavsnitt 15a ovenfor, og når det ikke er gjort noe valg av sivil domstol av noen av partene. Enhver voldgift mellom deg og Hinge skal administreres av NAM i samsvar med NAMS operative Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedure («NAM-reglene») i effekt på tidspunktet ethvert krav om voldgift innsendes til NAM, som modifisert av dette avsnitt 15 om tvisteløsning. For en kopi av NAM-reglene, vennligst besøk https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontakt NAM ved NAMs National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 og e-postadresse commercial@namadr.com. Hvis NAM er ute av stand til eller uvillig til å utføre sine plikter under denne avtalen, skal partene i fellesskap samtykke om en alternativ administrator som vil erstatte NAM og påta seg NAMs rolle samsvarende med denne avtalen. Hvis partene ikke er i stand til å bli enige, vil de anmode en domstol med kompetent jurisdiksjon til å utnevne en administrator som vil påta seg NAMs plikter under denne avtalen.

Partene samtykker til at følgende prosedyrer vil gjelde for enhver voldgift innledet under avsnittet om tvisteløsning:

 • Starte en voldgift – For å innlede en voldgift skal du eller Hinge sende et krav om voldgift til NAM («krav om voldgift») som beskriver kravet/ene og ber om rettsmiddel i detalj, samsvarende med kravene i denne avtalen og NAM-reglene. Hvis du sender et krav om voldgift, skal du også sende det til Hinge på adressen Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA, innen 10 dager etter levering av krav om voldgift til NAM. Hvis Hinge sender et krav om voldgift, vil vi også sende det til din postadresse arkivert hos oss innen den samme 10-dagers perioden. Hvis postadressen din er utilgjengelig, vil vi sende den til e-postadressen din arkivert, eller hvis ingen e-postadresse er arkivert, til annen kontaktinformasjon tilknyttet kontoen din. Voldgiftsleverandører skal ikke akseptere eller administrere noe krav om voldgift og skal administrativt lukke et hvert slikt krav om voldgift som svikter å attestere skriftlig at parten møter kravene i avsnitt 15 om tvisteløsning eller hvis én av partene velger sivil domstol som fremsatt ovenfor.
 • Gebyrer – Betalingen av alle gebyrer skal styres av NAM-reglene, bortsett fra i den utstrekning av saken er en del av et massesøksmål (som definert nedenfor) eller at NMA-gebyrene og -kostnadene (inkludert gebyrer for voldgiftsmann) betalt av enhver av partene reallokeres på ordre fra voldgiftsmannen etter en avgjørelse om at (a) enhver av partene brøt avsnitt 15 av denne avtalen, (b) slik reallokering er nødvendig under denne avtalen eller 8c) reallkoering er på annen måte tillatt under gjeldende lov. Ved at du viser din økonomiske motgang til Hinge, vil vi vurdere en forespørsel i god tro gjort av deg om å betale din del av den gjeldende forbrukerdelen av innsendelsesgebyret. Hinge er forpliktet til å sikre at voldgiftskostnader for forbrukere ikke tjener som en barriere for avgjørelsen av tvister. Hvis HInge innleder en voldgift mot deg, skal vi betale alle gebyrer.
 • Voldgiftsmannen – Voldgiften skal utføres av en enkel, nøytral voldgiftsmann («Kravsvoldgiftsmannen»), som assistert av enhver prosessvoldgiftsmann utnevnt under NAM-reglene. (Begrepet voldgiftsmann gjelder for både kravsvoldgiftsmannen og prosessvoldgiftsmannen). Hvis en høring velges av en av partene, skal voldgiftsmannen være i eller i nærheten av stedet der du bor. Voldgiftsmannen er bundet av og skal overholde denne avtalen. I det tilfellet NAM-reglene er i konflikt med denne avtalen, skal vilkårene i denne avtalen kontrollere. Hvis voldgiftsmannen avgjør at streng applikasjon av noe vilkår i avsnitt 15 av denne avtalen (bortsett fra valget av sivildomstol, som skal avgjøres av sivildomstolen) ville resultere i en fundamentalt urettferdig voldgift («urettferdighetsvilkåret») skal voldgiftsmannen ha autoritet til å modifisere urettferdighetsvilkået i den utstrekning nødvendig for å sikre en fundamentalt rettferdig voldgift som er samsvarende med bruksvilkårene («det modifiserte vilkåret»). Ved avgjørelse av substansen i et modifisert vilkår skal voldgiftsmannen velge et vilkår som kommer nærmest i å uttrykke meningen til det urettferdige vilkåret.
 • Disposisjonelle bevegelser – Partene samtykker til at kravsvoldgiftsmannen skal ha autoriteten til å vurdere disposisjonelle bevegelser uten en muntlig bevishøring. Disposisjonelle bevegelser kan forespørres under følgende omstendigheter: (a) innen 30 dager etter utnevnelsen av kravsvoldgiftsmannen kan en part be om å sende inn en disposisjonell bevegelse basert på anmodningene; og (b) ikke senere enn 30 dager før bevishøringen kan en part be om å sende inn en disposisjonell bevegelse for sammendragsdom basert på partenes anmodning og bevisene innsendt.
 • Oppdagelse – Hver part kan (a) fremlegge opptil fem anmodninger om relevante, ikke-priviligerte dokumenter fra den andre parten; og (b) be om at den andre parten oppgir verifiserte svar på ikke mer enn 5 relevante avhør (inkludert underdeler). Med mindre begge parter samtykker til noe annet, kan ikke noen andre former for oppdagelse (inkludert deposisjoner) brukes. Slike anmodninger i fremleggingsfasen må fremlegges til den andre parten innen 21 dager etter utnevnelse av kravsvoldgiftsmannen. Den responderende parten skal gi til den anmodende parten alle responderende, ikke-priviligerte dokumenter, responser signert av parten selv på de anmodede avhørene, og/eller eventuelle protester på anmodningene innen 30 dager etter mottak av anmodningene, eller, i tilfellet av en protest mot en oppdagelsesanmodning, 30 dager etter at kravsvoldgiftsmannen løser tvisten. I det tilfelle at enhver av partene anmoder at kravsvoldgiftsmannen vurderer en disposisjonell bevegelse på anmodningene, skal slike skriflige oppdagelsesresponstidsfrister forlenges inntil 30 dager etter kravvoldgiftsmannens endelige avgjørelse om slik disposisjonell bevegelse. Enhver tvist om fremlegging eller anmodninger om utsettelse skal sendes til kravsvoldgiftsmannen for løsning.. Ved avgjørelse om eventuell oppdagelsestivst eller utsettelsesanmodning skal kravsvoldgiftsmannen ta hensyn til arten, antallet og omfanget av det underliggende voldgiftskravet, kostnaden og annen innsats som ville være involvert i å levere den forespurte oppdagelsen, saksplanen og om den anmodede oppdagelsen er nødvendig for tilstrekkelig utarbeidelse av krav eller forsvar.
 • Konfidensialitet – På hver parts anmodning vil kravsvoldgiftsmannen utstede en ordre som krever at konfidensiell informasjon oppgitt fra en av partene under voldgift (enten i dokumenter eller muntlig), ikke må brukes eller avsløres, unntatt i forbindelse med voldgift eller en prosedyre for å håndheve voldgiftserstatningen og eventuell rapportering av konfidensiell informasjon må gjøres under forsegling.
 • Voldgiftshøring – Du og Hinge har rett til en rettferdig bevishøring (dvs. rettssak) foran kravsvoldgiftsmannen. Voldgiftsprosedyrer er vanligvis enklere, har mindre kostnader og er mer effektive enn rettssaker og andre juridiske prosedyrer. Partene samtykker til å frafalle alle muntlige høringer og oversender i stedet tvisten til kravsvoldgiftsmannen for en kjennelse basert på skriftlige innleveringer og andre bevis som partene måtte være enige om, med mindre en part ber om en muntlig høring skriftlig innen 10 dager etter at respondenten har levert et svar. Hvis en muntilg bevishøring er anmodet om, må begge partene personlig være til stede under høringen, uavhengig av hvorvidt enhver av partene har innhentet advokatbistand. Begge partene må personlig delta på høringen. Enhver av partenes unnlatelse av å personlig delta på høringen, uten en kontinuasjon beordret av kravsvoldgiftsmannen av god grunn, vil resultere i en standard dom mot den parten.
 • Voldgiftsidømmelse – Uavhengig av formatet på voldgiften skal kravsvoldgiftsmannen gi en begrunnet avgjørelse skriftlig innen 30 dager etter høringen eller, hvis ingen høring er avholdt, innen 30 dager etter ethvert svar eller ytterligere uttalelser forfaller. Beslutningen må tydelig spesifisere eventuell erstatning, hvis noen, som tildeles og inneholde en kort uttalelse som forklarer årsaken til erstatningen. Voldgiftsidømmelsen er bindende kun mellom deg og Hinge og vil ikke ha noen prekluderende effekt i en annen voldgift eller prosedyre som involverer en annen part. Kravsvoldgiftsmannen kan imidlertid velge å vurdere dommer fra andre voldgifter som involverer en annen part. Voldgiftsmannen kan idømme gebyrer og kostnader som gitt av NAM-reglene eller i den utstrekningn slike gebyrer og kostnader kunne blitt idømt i domstolen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til voldgiftsmannens evne til å idømme gebyrer og kostnader hvis voldgiftsmannen avgjør at et krav eller forsvar er frivolt eller ble lagt frem for et upassende formål, for formålet å trakassere eller i dårlig tro.
 • Tilbud om forlik – Respondenten kan, men er ikke forpliktet til, gjøre et skriftlig forlikstilbud til den motstående parten på et hvert tidspunkt for bevishøringen eller, hvis en disposisjonell bevegelse er tillatt, før den disposisjonelle bevegelsen er gitt. Beløpet eller vilkårene i ethvert forlikstilbud kan ikke offentliggjøres til kravsvoldgiftsmannen inntil etter at kravsvoldgiftsmannen utsteder en dom på kravet. Hvis dommen utstedes i den motstående partens favør og er mindre enn respondentens forlikstilbud, eller hvis dommen er i repsondentens favør, mp den motstående parten betale respondentens kostnader påført etter at tilbudet ble gjort, inkludert eventuelle advokatgebyrer. Hvis noen gjeldende statutt eller sakslov forbyr å skifte kostnadene i voldgiften skal tilbudet i dennen bestemmelses tjene for å avslutte akkumuleringen av eventuelle kostnader som saksøkeren kan ha rett til for årsakshandlingen den saksøker under.
 • Massesøksmål – Hvis, til enhver tid, 25 eller flere lignende krav om voldgift etableres mot Hinge eller relaterte parter av samme eller koordinert advokat eller enheter («massesøksmål») samsvarende med definisjonen og kriteriene for massesøksmål fremsatt i NAMs Mass Filing Supplemental Dispute Resolution Rules and Procedures («NAMs regler for massesøksmål», tilgjengelige på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), skal de ytterligere protokollene fremsatt nedenfor gjelde.
  1. Hvis du eller din advokat sender inne et krav om voldgift som passer inn i definisjonen for massesøksmål referert til ovenfor, samtykker du til at ditt krav om vodlgift skal være underlagt de ytterligere protokollene fremsatt i avsnittet om massesøksmål. Du anerkjenner også at rettsmeklingen av tvisten din kan bli forsinket og at enhver gjeldende foreldelsesfrist skal settes på vent fra tidspunktet da de første sakene er valgt for å prosederes inntil din sak er velgt for en bellwether prosedyre.

  2. NAMs regler for massesøksmål skal gjelde dersom tvisten din anses av NAM, etter deres eget skjønn samsvarene med deres regler og dette avsnittet om tvisteløsning, å være del av et massesøksmål. Slikt valg for NAMs regler for massesøksmål og relatert gebyrplan må gjøres av enten deg eller Hinge skriftlig og sendes inn til NAM og alle parter.

  3. Bellwether prosedyrer. Bellwether prosedyrer oppmuntres til av domstoler og voldgiftsadministratorer når det er flere tvister som involverer lignende krav mot samme eller relaterte parter. Advokat for massesøksmål-saksøkerne (inkludert deg) og advokat for Hinge skal hver velge 15 krav om voldgift (30 totalt) og ikke mer enn 30 voldgifter skal innsendes, behandles, rettsmekles eller være på vent samtiidig, med hver av de 30 individuelle voldgiftene behandlet av en forskjellig kravsvoldgiftsmann i et første sett av bellwehter prosedyrer. I løpet av denne tiden kan ingen andre krav om voldgift som er del av massesøksmålene sendes inn, behandles, rettsmekles eller være på vent. Hvis partene ikke er i stand til å løse de gjenværende kravene for voldgift etter det første settet av bellwether prosedyrer er meklet eller på annen måte løst, skal advokat for saksøkere og advokat for Hinge hver velge ytterligere 15 krav om voldgift (30) totalt for innsendelse, behandling og rettsmekling som individuell voldgift med hver av de 30 voldgiftene behandlet av en forskjellig kravsvoldgiftsmann i et andre sett med bellwether prosedyrer. I løpet av denne tiden kan ingen andre krav om voldgift som er del av massesøksmålene sendes inn, behandles, eller rettsmekles. Denne delte prosessen av bellwether prosedyrer, der hvert sett inkludere 30 krav om voldgift rettsmeklet på individuelt grunnlag, skal fortsette inntil ethvert krav inkludert i massesøksmålet (inkludert ditt krav om voldgift) er rettsmeklet eller på annen måte løst. Gebyrer tilknyttet et krav om voldgift inkludert i massesøksmålet, inkludert gebyrer skyldt av Hinge og saksøkerne (inkludert deg) skal kun forfalle etter at ditt krav om voldgift er valgt som del av et sett med bellwether prosedyrer og dermed riktig designert for innsendelse, behandling og rettsmekling. Enhver gjeldende foreldelsesfirst skal settes på pause med start fra når du innleder den uformelle tvisteløsningsprosessen fremsatt i underavsnitt 15a i avtalen, og om det det første massesøksmålets krav om voldgift er valgt for det innledende settet av bellwether prosedyrer har blitt innsendt, vil dine krav fortsette å være pauset inntil ditt krav om voldgift er avgjort, trukket tilbake eller løst. En domstol med kompetent jurisdiksjon plassert i et verneting tillatt under avsnitt 17 i avtalen skal ha makten til å håndheve dette underavsnittet.

  4. Du og Hinge er enige om at vi begge verdsetter integriteten og effektiviteten til voldgifts- og sivil domstolprosessen og ønsker å benytte prosessen for den rettferdige løsningen av genuine og seriøse tvister mellom oss. Du og Hinge anerkjenner og samtykker til å handle i god tro for å sikre den rettferdige løsningen av genuine og seriøse tvister. Partene samtykker videre til at bruk av disse massesøksmålsprosedyrene har blitt rimelig designet for å resultere i en effektiv og rettferdig rettsmekling av slike saker.

15e. FREMTIDIGE ENDRINGER OG RETROAKTIV BRUK

Dette avsnitt 15 om tvisteløsning gjelder for alle tvister mellom partene, inkludert for eventuelle krav som påløpte mot deg eller Hinge før tidspunktet for ditt samtykke til denne avtalen og for alle krav som påløper mot deg eller Hinge etter ditt samtykke til denne avtalen. Til tross for noen bestemmelse i denne avtalen som sier det motsatte, kan du velge å velge bort den retroaktive bruken av dette avsnitt 15 om tvisteløsning med hensyn til krav som har påløpt mot deg eller mot Hinge før tidspunktet for ditt samtykke til denne avtalen. Du kan velge dette bort ved å sende oss skriftlig varsel, innen 30 dager etter tidspunktet du samtykker til denne avtalen, til følgende e-postadresse: OptOut@hinge.co. Ikke rett noen kundestøtteforespørsler til OptOut@hinge.com, da de ikke vil bli adressert; slike forespørsler bør rettes til kundeservicehello@hinge.co. Du må inkludere informasjon tilstrekkelig for å identifisere din(e) konto(er), så som e-postadressen eller telefonnummeret tilknyttet kontoen(e) din(e) og skal inkludere en uttalelse om av du melder deg av den retroaktive bruken av avsnitt 15 om tvisteløsning. Merk: Hvis du melder deg av den retroaktive bruken av dette avsnitt 15 om tvisteløsning, vil du fortsatt være underlagt og bundet av alle avsnitt om tvisteløsning og voldgiftsprosedyrer du tidligere samtykket til, inkludert eventuelle avsnitt om voldgiftsbestemmelser, fraskrivelser av klassesøksmål og etoraktiv bruk. I tillegg, uavhengig av hvorvidt du melder deg av den retroaktive bruken av disse endringer, vil partene løse eventuelle krav som påløper mot deg eller Hinge etter ditt samtykke til denne avtalen i samsvar med dette avsnittet om tvisteløsning.

16. STYRENDE LOV

Loven i Texas og den føderale voldgiftsloven vil gjelde for enhver tvist (unntatt der det er forbudt ved lov).

I den største utstrekning tillatt av lov, skal lovene i Texas, USA, uten hensyn til reglene om lovkonflikt, gjelde for enhver tvist som oppstår fra eller relaterer til denne avtalen eller tjenestene våre. For å unngå tvil, for brukere som er bosatt utenfor USA, skal valget av Texas’ styrende lov ikke erstatte noen obligatorisk forbrukerbeskyttelseslovgivning i jurisdiksjonen der du var bosatt på det tidspunktet du aksepterte denne avtalen. Til tross for det foregående skal tvisteløsningsprosessen fremsatt i avsnitt 15 være styrt av den føderale voldgiftsloven.

17. VALG AV VERNETING/FORUM

I den største utstrekning tillatt av lov, må alle krav som ikke av en eller annen grunn mekles prosedyreføres i Dallas County, Texas (bortsett fra krav innsendt til sivildomstol, eller for brukere bosatt i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits, eller annen jurisdiksjon der forbudt ved lov).

Bortsett der forbudt ved lov, inkludert for brukere som bor i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits, som kan fremme krav i sitt bostedsland i samsvar med gjeldende lov, og med unntak av krav som kan bringes til en sivildomstol som fremsatt i avsnitt 15, alle krav som oppstår fra eller er relatert til denne Avtalen, til våre tjenester, eller til din relasjon med Hinge som av en eller annen grunn ikke er sendt til voldgift, vil bli saksøkt eksklusivt i de føderale eller statlige domstolene i Dallas County, Texas U.S.A. Du og Hinge samtykker til utøvelsen av personlig jurisdiksjon for domstoler i delstaten Texas og fraskriver dere ethvert krav om at slike domstoler utgjør et ubeleilig forum.

18. DIN SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde Hinge skadesløs hvis det fremmes et krav mot Hinge på grunn av dine handlinger.

Du forplikter deg til så langt det er tillatt etter gjeldende lovgivning, å skadesløsholde og forsvare Hinge, våre tilknyttede virksomheter og deres og våre respektive sjefer, direktører/styremedlemmer, agenter og ansatte overfor alle slags klager, krav, fordringer, skadeserstatninger, tap, kostnader, ansvarsforhold og utlegg herunder advokatsalærer som skyldes, er oppstått fra eller på noe vis er relatert til din tilgang til eller bruk av våre tjenester, ditt innhold, din atferd overfor andre brukere eller ditt brudd på denne avtalen.

19. AKSEPT AV VILKÅR

Ved å bruke våre tjenester godtar du vilkårene i denne avtalen.

Ved å bruke våre tjenester, enten gjennom en mobil enhet, mobilapplikasjon eller datamaskin, samtykker du i å være bundet av (i) disse vilkårene, som vi kan endre fra tid til annen, (ii) våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper og tips for sikker dating og (iii) eventuelle ekstra vilkår ved kjøp. Hvis du ikke godtar og samtykker i å være bundet av alle bestemmelsene i denne avtalen, har du ikke rett til å bruke tjenestene våre.

Alle pronomener og eventuelle variasjoner av disse skal anses å vise til hankjønns-, hunkjønns-, intetkjønns-, entalls- eller flertallsformer alt etter hva identiteten til enhetene eller personene det henvises til krever.

20. HELE AVTALEN

Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner.

Disse vilkårene, med retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper og tips for sikker dating og eventuelle ekstra vilkår ved kjøp, inneholder en hel avtale mellom deg og Hinge vedrørende bruken av våre tjenester. Vilkårene erstatter alle tidligere avtaler, representasjoner og ordninger mellom oss, både skriftlige og muntlige. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig, ulovlig eller på annen måte umulig å håndheve, skal resten av vilkårene fortsatt ha full gyldighet. Selskapets unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke utgjøre en frasigelse av slik rettighet eller bestemmelse. Du samtykker i at din Hinge-konto ikke kan overføres, og at alle dine rettigheter til din konto og dens innhold avsluttes når du dør, med mindre loven bestemmer noe annet. Eventuelle rettigheter og lisenser gitt herunder, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan overdras av oss uten begrensning. Intet agentur, partnerskap, joint venture, tillitsbaserte forhold eller spesialforhold eller ansettelsesforhold etableres som følge av disse vilkårene, og du skal ikke kunne komme med noen slags forsikringer på vegne av og ikke kunne binde Hinge på noe som helst vis.

21. SPESIELLE DELSTATSVILKÅR

Spesielle vilkår gjelder i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin

For abonnenter som bor i New York:

 • Tjenestene garanterer ikke noen antall «referanser» – i stedet er funksjonaliteten til tjenestene slik at abonnenten kan se så mange profiler han/hun ønsker.
 • Ved skriftlig varsel og levering til Match Group Legal, P.O. Box

25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan abonnenter sette sitt abonnement på vent i opptil ett år.

 • Hvordan informasjonen din brukes og hvordan du kan få tilgang til informasjonen din er angitt i våre retningslinjer for personvern.
 • Du kan gjennomgå forbrukerrettighetene for New Yorks dating-tjenester her;

For abonnenter som bor i North Carolina:

 • Du kan gjennomgå kjøpers rettigheter i North Carolina her.

For abonnenter som bor i Illinois, New York, North Carolina og Ohio:

 • Våre tjenester er allment tilgjengelig i USA – hvis du mener at du har flyttet utenfor et sted der vi tilbyr tjenestene, kontakt oss skriftlig levert til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, og vi vil jobbe med deg for å tilby alternative tjenester eller en refusjon.

For abonnenter bosatt i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din rett til å kansellere – Du kan avslutte abonnementet ditt, uten straff eller forpliktelse, når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du dør før utløpet av abonnementsperioden din, skal boet ditt ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til perioden etter dødsfallet ditt. Hvis du blir funksjonshemmet (slik at du ikke er i stand ti å bruke våre tjenester) før utløpet av abonnementsperioden din, skal du ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til den perioden etter at du ble funksjonshemmet, ved å gi selskapet melding til den samme adressen som angitt ovenfor i avsnitt 8.