Skip to main

Integritetspolicy

INTEGRITET

VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT DIG

Hinge har din integritet som högsta prioritet. Din integritet är utgångspunkten för hur vi utformar och skapar de tjänster och produkter du känner till och tycker om. Du kan därför känna fullt förtroende för dem och fokusera på att skapa meningsfulla kontakter.

Vi uppskattar att du litar på oss när du ger oss dina personuppgifter, och det är inte något vi tar lätt på.

Vårt åtagande avseende integritet. Vi utformar alla våra produkter och tjänster med din integritet i åtanke. Vi rådgör med experter inom olika områden, bland annat juridik, säkerhet, teknik, produktdesign och dylikt. På så sätt kan vi se till att alla beslut fattas med största respekt för din integritet.

Vårt åtagande avseende transparens. Eftersom vi i stor utsträckning använder samma onlinetjänster som du gör vet vi att otillräcklig information och alltför komplicerat språk är vanliga problem i integritetspolicyer. Vi tillämpar det motsatta tillvägagångssättet: vi gör vårt yttersta för att använda enkelt och lättbegripligt språk i vår integritetspolicy och relaterade dokument. Det ligger trots allt i vårt intresse att du läser våra policyer och förstår vår integritetspraxis!

Vårt åtagande avseende säkerhet. Vi har team som jobbar för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner och investerar i våra säkerhetsinsatser för att förbättra säkerheten för dina personuppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Låt oss presentera Hinges integritetspolicy. Tack för att du tar dig tid att läsa den.

Om du är bosatt i Kalifornien, se vår integritetspolicy för Kalifornien som kompletterar denna integritetspolicy.

Vi uppskattar att du litar på oss med dina personuppgifter och har för avsikt att förvalta det förtroendet på bästa sätt. Detta börjar med att se till att du förstår vilken typ av information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur den används och vad du har för alternativ när det gäller dina personuppgifter. Denna policy beskriver vår integritetspraxis på ett lättbegripligt språk och med minsta möjliga användning av juridiska och tekniska uttryck.

Denna integritetspolicy gäller från och med 15 februari 2022. Den förra versionen av denna Integritetspolicy, som finns här, kommer att gälla tills dess.

 1. Vilka vi är
 2. Där denna integritetspolicy gäller
 3. Uppgifter som vi samlar in
 4. Hur vi använder personuppgifter
 5. Hur vi delar personuppgifter
 6. Gränsöverskridande överföringar av personuppgifter
 7. Dina rättigheter och val
 8. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
 9. Inga barn tillåtna
 10. Jobbsökande, entreprenörer och leverantörsrepresentanter
 11. Ändringar i vår integritetspolicy
 12. Hur du kan kontakta oss

1. Vilka vi är

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz är företaget som ansvarar för dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy (den ”personuppgiftsansvarige”):

MTCH Technology Services Limited

Hinge

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593, IrlandOm du är bosatt utanför EES, Storbritannien eller Schweiz är företaget som ansvarar för dina personuppgifter:Hinge, Inc.

809 Washington Street, Third Floor

New York, NY 10014, USA

2. DÄR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser, appar, evenemang och andra tjänster som vi bedriver under varumärket Hinge. För enkelhetens skull hänvisar vi i denna integritetspolicy till alla dessa som våra ”tjänster”. För att göra det extra tydligt har vi lagt till länkar till denna integritetspolicy i alla tillämpliga tjänster.

Vissa tjänster kan kräva sin egen unika integritetspolicy. Om en viss tjänst har sin egen integritetspolicy så gäller den policyn istället för denna.

3. UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Det säger sig självt att vi inte kan hjälpa dig att utveckla meningsfulla kontakter om vi inte har någon information om dig, så som grundläggande profiluppgifter och vilken typ av personer du vill träffa. Vi samlar också in information om din användning av våra tjänster, så som åtkomstloggar, såväl som information från tredje parter, till exempel när du använder våra tjänster via ditt konto på sociala medier eller när du laddar upp information från detta konto för att fylla i din profil. Om du vill ha mer information går vi in mer i detalj nedan.

Information som du ger oss

När du använder våra tjänster väljer du att ge oss viss information. Detta omfattar:

 • När du utformar ett konto förser du oss i alla fall med ditt telefonnummer och e-postadress samt några grundläggande, nödvändiga uppgifter som krävs för att tjänsten ska fungera, som ditt kön, födelsedatum och vem du skulle vilja komma i kontakt med.
 • När du fyller i din profil har du möjlighet att dela din sexuella läggning, etnicitet, religiösa övertygelser och politiska åsikter med oss. Om du förser oss med sådana faktorer samtycker du till att vi använder dem för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Du kan också dela ytterligare information med oss som exempelvis uppgifter om din biografi och dina intressen samt innehåll som fotografier, videor och ljudclips. För att lägga till visst innehåll, så som bilder eller videor, kan du ge oss åtkomst till din kamera, fotoalbum eller mikrofon.
 • När du prenumererar på en betaltjänst eller gör ett inköp direkt från oss (snarare än från plattformar som iOS eller Android) förser du oss med information relaterad till de köp du gör och våra betalningsbehandlare med information som ditt debiterings- eller kreditkortsnummer eller annan ekonomisk information.
 • När du svarar på enkäter eller deltar i fokusgrupper eller marknadsundersökningar ger du oss en inblick i din kunskap om våra produkter och tjänster, svar på våra frågor och recensioner.
 • När du väljer att delta i våra kampanjer, evenemang eller tävlingar samlar vi in informationen som du använder för att registrera eller ansluta dig.
 • Om du kontaktar oss (t.ex. via vårt kundtjänstteam eller på sociala medier) samlar vi in den information du förser oss med under denna kommunikation.
 • Om du delar information om andra personer med oss (till exempel om du använder en väns kontaktuppgifter för en viss funktion) behandlar vi denna information å dina vägnar för att uppfylla din begäran.
 • Naturligtvis behandlar vi också dina chattar med andra användare samt innehållet du publicerar för att driva och säkra tjänsterna och för att hålla vår community säker.

Uppgifter som vi får från andra

Förutom informationen du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

 • Användare
  Användare kan tillhandahålla information om dig när de använder våra tjänster, till exempel när de interagerar med dig eller om de skickar in en rapport som involverar dig.
 • Sociala medier
  Du kan bestämma dig för att dela information med oss via ditt konto på sociala medier, t.ex. om du väljer att skapa och logga in på ditt Hinge-konto via sociala medier eller andra konton (t.ex. Facebook, Google eller Apple) eller för att ladda upp information om våra tjänster, så som foton från något av dina konton på sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram …).
 • Dotterbolag
  Hinge är en del av företagen i Match Group. Match Group har användarnas säkerhet och trygghet som högsta prioritet. Om du förbjudits att använda någon annan Match Group-tjänst kan dina uppgifter delas med oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder, bland annat stänga av ditt konto eller hindra dig från att skapa ett konto på våra webbplatser eller plattformar.
 • Andra partner
  Vi kan få information om dig från våra partner, om våra annonser publiceras på en partners webbplatser eller plattformar (i vilket fall de kan vidarebefordra information om en kampanjs framgång). Där det är tillåtet enligt lag kan vi också få information från tredje part om misstänkta eller dömda illvilliga aktörer, detta som en del av vår strävan att säkerställa våra användares säkerhet och trygghet.

Information som genereras eller automatiskt insamlas när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in uppgifter om vilka funktioner du har använt, hur du har använt dem och de enheter du använder för att komma åt våra tjänster. Mer information finns nedan.

 • Användningsinformation
  Genom att använda tjänsterna genereras data om din aktivitet på våra webbplatser och plattformar, exempelvis hur du använder dem (t.ex. när du loggade in, funktioner som du har använt, åtgärder som har vidtagits, information som visas för dig, hänvisande webbsidors adress och annonser som du interagerat med) samt dina interaktioner med andra användare (t.ex. användare som du ansluter till och interagerar med, och när du matchade och utbytte meddelanden med dem).
 • Enhetsinformation
  Vi samlar in information från och om den/de enhet(er) som du använder för att få åtkomst till våra tjänster, inklusive information om maskinvara och programvara så som IP-adress, enhets-ID och enhetstyp, appinställningar och egenskaper, appkrascher, annons-ID (som är slumpgenererade nummer som du kan återställa genom att gå in i din enhets inställningar), identifierare som är förknippade med cookies eller andra tekniker som kan identifiera en enhet eller webbläsare på ett unikt sätt.
 • Information som samlas in av cookies och liknande tekniker
  Vi använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande teknik (t.ex. webbfyrar, pixlar och SDK:er) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er). Du kan läsa vår cookiepolicy för mer information om varför vi använder dem och hur du bättre kan kontrollera deras användning.
  Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har funktionen ”Spåra inte” (”DNT”) som talar om för en webbplats att användaren inte vill ha sina online-aktiviteter spårade. Om en webbplats som svarar på en DNT-signal mottager en DNT-signal kan webbläsaren blockera den webbplatsen från att samla in viss information om webbläsarens användare. Det är inte alla webbläsare som erbjuder ett DNT-alternativ och DNT-signaler är ännu inte enhetliga. Av denna anledning svarar många företag, inklusive Hinge, för närvarande inte på DNT-signaler.
 • Övriga uppgifter med ditt samtycke
  • Exakta geolokaliseringsdata: Om du ger oss tillstånd kan vi samla in din exakta geolokalisering (latitud och longitud) från din enhet. Insamlingen av dina lokaliseringsuppgifter kan ske i bakgrunden även när du inte använder tjänsterna om tillståndet du gav oss uttryckligen tillåter sådan insamling. Om du nekar oss tillstånd att samla in din exakta geolokalisering kommer vi inte att samla in den, och våra tjänster som förlitar sig på exakt geolokalisering kanske inte är tillgängliga för dig.
  • Selfie-verifieringsdata: Om du väljer att delta i vår Selfie Verification-funktion (ID-verifiering) samlar vi dessutom in data om din ansiktsgeometri, vilket kan betraktas som biometriska data i vissa jurisdiktioner, för att verifiera att du verkligen är du. Du kan läsa mer om Selfie Verification och hur vi behandlar data om din ansiktsgeometri här.
  • Övrig information: Vi kan även samla in annan information med ditt medgivande som t.ex. dina foton och videoklipp (till exempel om du vill publicera ett foto, en video eller delta i våra streamingfunktioner i våra tjänster).

4. Hur vi använder uppgifterna

Den främsta anledningen till att vi använder dina uppgifter är för att kunna leverera och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter för att skydda dig och vår community och ge dig reklam som kan vara av intresse för dig. Läs vidare för en mer detaljerad förklaring om vad vi använder dina uppgifter till, tillsammans med praktiska exempel.

A. För att administrera ditt konto och tillhandahålla våra tjänster till dig

 • Skapa och hantera ditt konto
 • Tillhandahålla kundsupport och besvara dina förfrågningar
 • Kommunicera med dig om våra tjänster
 • Anpassa prissättning, erbjud rabatter och andra kampanjer och slutför dina transaktioner
 • Administrera lotterier och tävlingar

B. Hjälpa dig få kontakt med andra användare

 • Rekommendera dig till andra användare och rekommendera andra användare till dig
 • Visa användarnas profiler för varandra
 • Gör det möjligt för användare att söka efter och ansluta till användare

C. Bedriva reklam- och marknadsföringskampanjer

 • Utföra och utvärdera effektiviteten av reklamkampanjer om våra tjänster och marknadsföringskampanjer utanför våra plattformar
 • Kommunicera med dig om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av

D. Förbättra våra tjänster och utveckla nya

 • Administrera fokusgrupper, marknadsundersökningar och enkäter
 • Granska interaktioner med kundtjänstteam för att förbättra vår servicekvalitet
 • Förstå hur användarna vanligtvis använder tjänsterna i syfte att förbättra dem (vi kan till exempel besluta att ändra utseendet och känslan eller till och med väsentligt ändra en viss funktion baserat på hur användarna reagerar på den)
 • Utveckla nya funktioner och tjänster (till exempel kan vi besluta att bygga en ny intressebaserad funktion enligt önskemål från användare).

E. Förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter

 • Upptäcka och ta itu med pågående, misstänkta eller påstådda överträdelser av våra Användarvillkor, särskilt genom granskning av rapporter och interaktioner mellan medlemmar
 • Bättre förstå och utforma motåtgärder mot överträdelser av våra Användarvillkor
 • Behålla uppgifter som är relaterade till överträdelser av våra Användarvillkor för att åtgärda överträdelsen och förhindra upprepningar
 • Genomdriva eller utöva våra rättigheter, till exempel våra rättigheter i våra Användarvillkor
 • Kommunicera till personer som skickar in en rapport, inklusive vad vi har gjort som ett resultat av deras inlämning

F. Säkerställa att lagar följs

 • Leva upp till juridiska krav
 • Bistå brottsbekämpande myndigheter

Information om hur vi behandlar personuppgifter genom profilering och automatiskt beslutsfattande finns i vår FAQ.

Vi behandlar dina uppgifter så som beskrivs i denna integritetspolicy på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Tillhandahålla vår tjänst till dig: Anledningen till att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen A och B ovan är för att fullgöra det avtal som du har med oss. Till exempel, när du använder vår tjänst för att skapa meningsfulla kontakter använder vi dina uppgifter för att underhålla ditt konto och din profil, för att göra den synlig för andra användare, rekommendera andra användare och på annat sätt tillhandahålla våra kostnadsfria och betalda funktioner.
 • Berättigade intressen: Vi behandlar dina uppgifter för ändamålen C, D och E ovan, baserat på vårt berättigade intresse. Vi analyserar till exempel användarnas beteende på våra webbplatser och plattformar för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden. Vi föreslår erbjudanden som vi tror kan intressera dig och marknadsför våra egna tjänster. Vi behandlar information för att bidra till våra användares säkerhet och behandlar uppgifter där det är nödvändigt för att upprätthålla våra rättigheter, hjälpa brottsbekämpande myndigheter och göra det möjligt för oss att försvara oss själva vid rättsliga åtgärder.
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar: Vi behandlar dina uppgifter för ändamålet F ovan där det är nödvändigt för oss att följa tillämpliga lagar och förordningar och bevisa att vi följer tillämpliga lagar och förordningar. Vi behåller till exempel trafikdata och uppgifter om transaktioner i linje med våra redovisnings-, skatte- och andra lagstadgade skyldigheter avseende datalagring och för att kunna svara på giltiga åtkomstförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Vi behåller också data som bevisar samtycken som användare ger oss och beslut som de kan ha fattat för att välja bort en viss funktion eller behandling.
 • Samtycke: Om du väljer att förse oss med information som kan anses vara ”särskild” eller ”känslig” i vissa jurisdiktioner, så som din sexuella läggning, samtycker du till vår behandling av denna information i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan då och då be om ditt samtycke till att samla in specifik information, så som din exakta geolokalisering, eller använda din information av vissa specifika skäl. I vissa fall kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att anpassa dina inställningar (till exempel i samband med insamlingen av vår exakta geolokalisering) eller genom att radera ditt innehåll (till exempel om du angett information i din profil som kan anses vara ”särskild” eller ”känslig”). I vilket fall kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på adressen som anges i slutet av denna integritetspolicy.

5. Hur vi delar uppgifter

Eftersom vårt mål är att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter är det självklart att en användares uppgifter delas främst med andra användare. Vi delar också en del användarinformation med tjänsteleverantörer och samarbetspartner som hjälper oss att driva tjänsterna, med andra företag i Match Group av skäl som anges nedan och i vissa fall rättsliga myndigheter. Läs vidare för mer information om hur dina uppgifter delas med andra.

 • Med andra användare
  Du delar information med andra användare när du frivilligt avslöjar uppgifter när du använder tjänsten (inklusive din offentliga profil). Var försiktig med din information och se till att innehållet du delar är sådant som du känner dig bekväm med att ha synligt.
  Om du väljer att begränsa publiken för hela eller en del av din profil eller för visst innehåll eller viss information om dig kommer den att vara synlig enligt dina inställningar.
  Om någon skickar in en rapport som involverar dig (t.ex. ett påstående om att du brutit mot våra Användarvillkor) kan vi meddela rapportören eventuella åtgärder som vi har vidtagit som ett resultat av dennes rapport.
 • Vi
  använder leverantörer för att hjälpa oss att driva, distribuera, marknadsföra och förbättra våra tjänster, såsom datahosting och underhåll, analys, kundvård, marknadsföring, reklam, betalningsbehandling och säkerhetsverksamhet. Vi kan även dela uppgifter med leverantörer som distribuerar och hjälper oss att marknadsföra våra tjänster. Vi kan till exempel dela begränsad information om dig i en hashad, endast maskinläsbar form med reklamleverantörer.
  Vi följer en strikt granskningsrutin innan vi anlitar någon leverantör eller samarbetar med någon partner. Alla våra leverantörer och samarbetspartner måste anta stränga sekretessförpliktelser.
 • Hinge är tillsammans
  med våra dotterbolag en del av företagen i Match Group. Vi delar dina uppgifter med samarbetspartner för begränsade legitima syften enligt nedan:
  • För att göra alla Match Group-plattformar säkrare och göra det möjligt för oss att ta itu med (t.ex. förbjuda) dåliga aktörer som finns på en plattform även på de andra
  • Så att de kan hjälpa oss med databehandling, som behandlare/tjänsteleverantörer, enligt våra instruktioner och för vår räkning. Deras hjälp kan omfatta teknisk behandling, så som datahosting och underhåll, kundservice, marknadsföring och riktad reklam, analys, finans- och redovisningsstöd, förbättring av vår tjänst, säkring av våra data och system samt bekämpning av skräppost, missbruk, bedrägeri, intrång och andra förseelser
  • Vi kan också komma att dela information med andra Match Group-företag för andra legitima affärsändamål, inklusive företagsrevision, analys och konsoliderad rapportering, där och enligt vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar.
 • För företagstransaktioner
  Vi kan överföra dina uppgifter om vi är involverade, helt eller delvis, i en fusion, försäljning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annan förändring av ägande eller kontroll.
 • Med brottsbekämpning/när så krävs enligt lag
  Vi kan avslöja din information om det är rimligt nödvändigt: (i) för att efterleva en rättslig process, så som ett föreläggande av en domstol, stämning, husrannsakan, statlig/brottsbekämpande utredning eller andra juridiska krav, (ii) för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott (i vart fall underkastat tillämplig lag) eller (iii) för att skydda någons säkerhet.
 • För att upprätthålla lagliga rättigheter
  Vi kan också dela information: (i) om utlämnande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotande rättegång, (ii) enligt vad som är nödvändigt för att skydda våra och våra användares, affärspartners eller andra berörda parters juridiska rättigheter, (iii) för att tillämpa våra avtal med dig och (iv) för att utreda, förebygga eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser.
 • Med ditt samtycke eller på din begäran
  Vi kan be om ditt samtycke till att få dela dina uppgifter med tredje parter. I så fall kommer vi förklara varför vi vill dela uppgifterna. \

Vi kan använda och dela icke-personliga uppgifter (information som i sig inte identifierar vem du är, till exempel information om enheten, generell demografisk information, generell beteendeinformation, lokaliseringsuppgifter i avidentifierad form), såväl som personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form, under någon av ovanstående omständigheter. Vi kan också dela denna information med andra Match Group-företag och tredje parter (särskilt annonsörer) för att utveckla och leverera riktade annonser inom våra tjänster och på webbplatser eller i applikationer från tredje parter samt för att analysera och rapportera om annonsering du ser. Vi kan kombinera denna information med ytterligare icke-personliga uppgifter eller personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form som samlats in från andra källor. Mer information om vår användning av cookies och liknande teknik finns i vår cookiepolicy.

6. Gränsöverskridande överföringar av uppgifter

Delningen av information som beskrivs i avsnitt 5 involverar gränsöverskridande dataöverföringar till USA och andra jurisdiktioner som kan ha olika lagar avseende databehandling. När vi överför personuppgifter utanför EES, Storbritannien, Schweiz eller andra länder där dataskyddslagar har bedömts vara tillräckliga av Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter använder vi standardavtalsklausuler (standardavtalsklausuler är åtaganden mellan företag som överför personuppgifter som ålägger dem att skydda dina uppgifters integritet och säkerhet) eller annan lämplig överföringsmekanism. Vi håller för närvarande på att granska överföringar till våra leverantörer och tillhörande rättslig grund efter EU-domstolens nyligen avkunnade dom om överföring av personuppgifter till USA.

7. Dina rättigheter och val

Vi vill att du ska ha kontroll över din information, så vi vill påminna dig om följande alternativ och verktyg som finns tillgängliga för dig:

 • Komma åt/uppdatera verktyg i tjänsten. Verktyg och kontoinställningar kan hjälpa dig att få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter som du gett oss och som förknippas med ditt konto direkt i tjänsten. Om du har frågor kring dessa verktyg och inställningar kan du kontakta vår kundtjänst här.
 • Enhetsbehörigheter. Mobila plattformar kan ha behörighetssystem för specifika typer av enhetsdata och aviseringar, så som telefonkontakter, bilder, platstjänster, push-meddelanden och reklamidentifierare. Du kan ändra inställningarna på din enhet för att antingen samtycka till eller motsätta dig insamling av motsvarande information eller visning av motsvarande meddelanden. Naturligtvis kan vissa tjänster brista i funktionalitet om du gör detta.
 • Avinstallera. Du kan stoppa all insamling av uppgifter som görs av en app genom att avinstallera den med din enhets standardförfarande för avinstallation. Kom ihåg att avinstallation av en app INTE avslutar ditt konto. För att avsluta ditt konto, använd motsvarande funktioner i tjänsten.
 • Avsluta konto. Du kan avsluta ditt konto genom att använda motsvarande funktion direkt i tjänsten.

Vi vill att du ska vara medveten om dina integritetsrättigheter. Beroende på var du bor kan du ha rätt att:

 • Åtkomst/kunskap. Du kan ha rätt att begära en kopia av den information vi har om dig, och under vissa omständigheter att få detta i ett bärbart format. Du kan utöva din rätt att få tillgång direkt inom tjänsten genom att skicka in en begäran här.
 • Radera/radera. Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig. Du kan utöva din rätt att radera genom att skicka in en begäran här.
 • Korrigera/rätta/uppdatera. Du kan korrigera de flesta uppgifter du har lämnat till oss genom att redigera din profil direkt i tjänsten. Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga kan du kontakta oss här för att rätta till dem.
 • Objekt/begränsning. Du kan också ha rätt att invända mot eller begära att vi begränsar viss behandling. För att göra det, kontakta oss här.

För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att tillhandahålla identitetsbevis innan vi besvarar ovanstående förfrågan. Kom ihåg att vi kan avslå förfrågningar av vissa skäl, inklusive om vi inte kan autentisera dig, om begäran är olaglig eller ogiltig, om den kan göra intrång i affärshemligheter, immateriell egendom eller någon annans integritet eller andra rättigheter. Om du vill få information om en annan användare, till exempel en kopia av meddelanden som du fått från honom eller henne via vår tjänst, måste den andra användaren kontakta oss för att skicka in en separat begäran om sin information. Vi kan också be honom eller henne att tillhandahålla identitetsbevis innan vi kan besvara begäran. Vi kanske inte heller kan tillgodose vissa förfrågningar om att invända mot eller begränsa behandlingen av personlig information, i synnerhet där sådana förfrågningar inte längre skulle tillåta oss att tillhandahålla vår tjänst till dig. Vi kan till exempel inte tillhandahålla vår tjänst om vi inte har ditt födelsedatum och därmed inte kan säkerställa att du är 18 år eller äldre.

Om du är bosatt i Virginia, USA, kan du överklaga genom att kontakta oss här och uttryckligen hänvisa till ”Privacy Request Appeal”. Om du har frågor om resultatet av ditt överklagande kan du kontakta justitieministern för din stat.

I vissa länder, inklusive i EES och Storbritannien, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga dataskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar information om din dataskyddstillsynsmyndighet inom EES här och i Storbritannien här. Den dataskyddsmyndighet du kan lämna in ett klagomål till kan vara den där du bor, där du arbetar eller där ett påstått intrång ägde rum.

8. Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för berättigade affärsändamål (som anges i avsnitt 4 och så som tillåtet enligt tillämplig lag. Om du bestämmer dig för att sluta använda våra tjänster kan du avsluta ditt konto och din profil kommer inte längre att vara synlig för andra användare. Observera att vi kommer att avsluta ditt konto automatiskt om du är inaktiv under två års tid. När ditt konto har avslutats kommer vi att radera dina personuppgifter enligt nedan:

 • För att skydda våra användares säkerhet och trygghet i och utanför våra tjänster tillämpar vi en säkerhetslagringsperiod på tre månader efter borttagning av kontot. Under denna period behåller vi dina uppgifter i händelse av att det vore nödvändigt att utreda olagliga eller skadliga handlingar. Uppgiftslagringen under denna säkerhetsperiod görs utifrån vårt legitima intresse såväl som potentiella tredje parts offer.
 • När perioden för säkerhetslagring löper ut raderar vi dina uppgifter och behåller endast begränsad information för angivna ändamål, enligt vad som anges nedan:
  a) Vi behåller uppgifter i begränsad omfattning för att efterleva rättsliga förpliktelser avseende datalagring: i synnerhet behåller vi transaktionsuppgifter under tio år för att efterleva rättsliga skatte- och redovisningskrav. Vi kan också behöva behålla ”trafikdata”/loggar under ett år för att efterleva rättsliga förpliktelser avseende uppgiftslagring. Vi för även register i fem år över samtycken som användare ger oss för att bevisa vår efterlevnad av tillämplig lag.
  b) Vi behåller information i begränsad omfattning utifrån vårt berättigade intresse: vi för kundtjänstregister och stödjande data samt inexakt plats för hämtning/inköp i syfte att underbygga våra kundtjänstbeslut, genomdriva våra rättigheter och göra det möjligt för oss att försvara oss i händelse av anspråk. Vi behåller profiluppgifter i ett år i väntan på en eventuell rättstvist och för inrättandet, utövandet eller försvar av rättsliga anspråk samt uppgifter som är nödvändiga för att förhindra att förbjudna användare eller personer som befanns vara under 18 år öppnar ett nytt konto. Detta gör vi för att säkerställa våra användares säkerhet och grundläggande intressen.
  c) Slutligen behåller vi information utifrån vårt berättigade intresse där det finns ett utestående eller potentiellt problem, anspråk eller tvist som kräver att vi behåller information (i synnerhet om vi får en giltig rättslig stämning eller begäran att bevara uppgifter (i vilket fall vi skulle behöva behålla uppgifterna för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter) eller om uppgifterna annars skulle vara nödvändiga som en del av rättsliga förfaranden).

9. Inga barn tillåtna

Våra tjänster är förbehållna användare som är 18 år eller äldre. Vi tillåter inte personer under 18 år på vår plattform. Om du misstänker att en användare är under 18 år, använd rapporteringsmekanismen som finns tillgänglig via tjänsten.

10. Jobbsökande, entreprenörer och leverantörsrepresentanter

Vi behandlar personuppgifter om våra jobbsökande, entreprenörer och leverantörsrepresentanter som en del av vår rekryterings- och talanghanteringsverksamhet och vår hantering av de tjänster som entreprenörer och leverantörer tillhandahåller oss. Om du är en jobbsökande, entreprenör eller leverantörsrepresentant för Hinge gäller vissa relevanta villkor i denna integritetspolicy för vår behandling av dina personuppgifter, inklusive de avsnitt i denna integritetspolicy som berör den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, överföringar av personuppgifter, rättigheter du kan ha enligt gällande lag, hur du kontaktar oss och information som är specifik för Kalifornien.

Om du är jobbsökande kan de personuppgifter vi behandlar om dig variera beroende på vilket jobb du söker, men inkluderar vanligtvis vad du tillhandahåller oss som en del av din jobbansökan samt yrkeskvalifikationer, bakgrunds- och referensinformation som rekryterare eller andra tredje parter delar med oss. Vi använder denna information för att understödja rekryteringsprocessen, vilket kan leda till ett anställningsavtal. För entreprenörer och leverantörsrepresentanter kan vi behandla identifieringsinformation och arbetsrelaterad information enligt vad som krävs för hantering av vår relation med dig och din arbetsgivare, vilket är nödvändigt för att fullgöra tjänsteavtalet samt för att fastställa, utöva eller försvara potentiella rättsliga anspråk. Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss med rekrytering och teknisk databehandling samt med Match Group-företag (till exempel om du har en affärsrelation med anställda hos en samarbetspartner). Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för dessa ändamål.

11. Ändringar I vår integritetspolicy

Eftersom vi alltid strävar efter att hitta nya och innovativa sätt att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter samt se till att förklaringarna av vår datapraxis är aktuella kan denna policy ändras över tid. Vi kommer att meddela dig innan några väsentliga ändringar träder i kraft så att du har tid att granska ändringarna.

12. Hur du kan kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy finner du olika alternativ nedan:

Om du bor i EES, Storbritannien eller Schweiz:

Online: här

Per post:

Dataskyddsombud

MTCH Technology Services Limited

Hinge

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593, Irland

Om du bor utanför EES, Storbritannien eller Schweiz:

Online: här

Per post:

Dataskyddsombud

Hinge, Inc

809 Washington Street, Third Floor

New York, NY 10014, USA